Denne sektion indeholder juridisk information, som du skal læse og acceptere, hvis du vil have adgang til eller bruge nogen af de online og interaktive spilprodukter og -tjenester, der leveres af Slots777. Vi kalder disse produkter og tjenester som helhed "Slots777". Vi omtaler hvert enkelt spil (kasino, slots, bingo osv.) som et "spilprodukt".

Når du tilgår og bruger Slots777, gør du det på vilkårene i en kontrakt med os, som består af 3 hovedsæt af vilkår:

 • Generelle vilkår og betingelser, som gælder for alle aspekter af Slots777. Du finder disse nedenfor.

 • Produktspecifikke vilkår, som er organiseret med henvisning til hvilke af vores spilprodukter og tjenester, der bliver brugt af kunden. Du finder disse produktspecifikke vilkår sammen med det relevante spilprodukt eller -tjeneste.

 • Spilleregler eller husregler for individuelle produkter. Du finder også disse regler sammen med det relevante spilprodukt.

Du finder links nedenfor til hovedafsnittene i de generelle vilkår og betingelser. Klik også på det relevante produktlink øverst på denne side for at få adgang til og læse de forskellige punkter i de produktspecifikke vilkår og betingelser og de gældende spilleregler eller husregler.

Når vi henviser til "Vilkår og betingelser" mener vi derfor de af ovenstående vilkår, der gælder under omstændighederne. Der er også nogle andre dele såsom vores privatlivspolitik, vores Bonuspolitik og andre aspekter, der er relevante og altid vil gælde og disse anses for at være en del af vilkårene og betingelserne.

Hvis der er nogen uoverensstemmelse mellem de generelle vilkår og betingelser og noget andet, så har de generelle vilkår og betingelser forrang.

Hvem vi er

"Vi", "vores", "os" og "Slots777" henviser til medlemmerne af gruppen af virksomheder, der leverer Slots777. "Du", "din", "Kunde" og "Spiller" henviser til, at vores kunde registrerer sig hos os for at få adgang til Slots777.

Nærmere oplysninger om koncernen af virksomheder er som følger:

slots777.casino er et varemærke tilhørende Crackerjack Entertainment N.V., reg.nr. 162757, med sin registrerede adresse på Luikertuintjeweg Z/N (Zuikertuin Tower), Willemstad, Curaçao, licenseret til at udføre online spiloperationer af Curaçaos regering under licens 365/ JAZ, underlicens GLH-OCCHKTW0701152018.

Somango Services Limited, der har sin registrerede adresse på Avlonos 1, Maria House, 1075, Nicosia, Cypern, er et helejet datterselskab af Crackerjack Entertainment N.V., som leverer administrations-, betalings- og supporttjenester i forbindelse med driften af hjemmesiden.

Anvendelse af vilkår og betingelser

Du bør læse de generelle og produktspecifikke vilkår og betingelser og hus- eller spilregler omhyggeligt, før du registrerer dig hos os, og derefter udskrive og gemme dem sammen med alle bekræftelses-e-mails, transaktionsdata, produktspecifikke vilkår og betalingsmetoder, der er relevante for din brug af Slots777. Vi indsender ikke vores kontrakt med dig, så du bør printe den ud til dine arkiver.

Især disse generelle vilkår og betingelser er lange. Du bør læse dem alle, da du vil være bundet af dem alle. Men for at lette adgangen finder du nedenfor links til de afsnit, der især fokuserer på specifikke dele af vilkårene. Klik på disse links for at få direkte adgang til disse sektioner

 1. Du og dine ansvarsområder

 2. Åbning af en konto

 3. Kundeoplysninger log-in detaljer og brug af kundekonto

 4. Alder & identitetsbekræftelse

 5. Anti-hvidvaskning af penge og andre sikkerhedstjek

 6. Elektroniske midler

 7. Udbetalinger og indskud

 8. Sovende og inaktive kundekonti

 9. Suspendering og lukning af en konto

 10. Spillergrænser og selvudelukkelse

 11. Placering af dine indsatser eller indsatser

 12. Gyldige indsatser og indsatser

 13. Computertransmissioner og tilfældig nummergeneratorsoftware

 14. Sikkerhed og privatliv

 15. Databeskyttelse og personlige data

 16. Bedrageri, hemmeligt samarbejde, upassende adfærd og ulovlig aktivitet

 17. Chat/fællesskabsrum

 18. Bonusser og salgsfremmende tilbud

 19. Licensaftale og intellektuel ejendom

 20. Ansvar

 21. Klager og tvister

 22. Diverse

 23. Gældende lov og jurisdiktion

 24. Delt spil, bord- og databaseplatform

 25. Annullering og udbetaling af væddemål

Det er en betingelse for at få adgang til eller bruge Slots777, at du accepterer vilkårene og betingelserne, og du anses for at have accepteret dem ved at markere afkrydsningsfeltet på registreringsformularen. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne og/eller ved fortsat brug af vores hjemmesider, er du bundet af den kontrakt, du indgår.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkår og betingelser. Vi vil dog gøre en rimelig indsats for at sikre, at eventuelle væsentlige ændringer af vilkårene og betingelserne vil blive underrettet til dig ved en passende metode afhængigt af omfanget af sådanne ændringer (for eksempel via e-mail eller via en fremtrædende meddelelse på webstederne).

Det er fortsat dit ansvar at tjekke vilkårene og betingelserne med jævne mellemrum for at sikre, at du fortsat er enig med dem, og du rådes til at tjekke vilkårene og betingelserne, hver gang du tilgår eller bruger Slots777.

Hvis der foretages en ændring af vilkår og betingelser, som du ikke ønsker at acceptere, kan du ophøre med at bruge den relevante del af Slots777 eller lukke din konto. Din fortsatte adgang eller brug af nogen af webstederne vil dog blive anset for at være din accept af vilkårene og betingelserne og enhver ændring af dem på tidspunktet for adgang eller brug, bortset fra at alle væddemål eller væddemål modtaget (men ikke afgjort) eller andre transaktioner forud for tidspunktet for enhver ændring af vilkårene og betingelserne vil være underlagt de allerede eksisterende vilkår og betingelser.

Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer ændringer af vilkårene og betingelserne, bør du afstå fra at bruge Slots777.

Disse vilkår og betingelser er gældende fra den 5. februar 2018 og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser.

DIG OG DINE ANSVAR

 1. Du bekræfter over for os, at du er over 18 og opfylder den lovlige alder for spil i dit bopælsland, og du anerkender, at det kan være en forbrydelse for dig at deltage i spil, hvis du er under 18 år eller under den lovlige alder dit land.

 2. Du bekræfter over for os, at du har den mentale kapacitet til at tage ansvar for dine egne handlinger og kan indgå en juridisk bindende aftale med os.

 3. Du forstår, at ansatte hos Slots777, dets licenstagere, distributører, grossister, tilknyttede selskaber og datterselskaber ikke er berettiget til at deltage i Slots777 undtagen med henblik på test, verifikation osv.

 4. Du accepterer, at det er dit ansvar at sikre overholdelse af din gældende lokale eller nationale lovgivning, før du registrerer dig hos os og/eller før du handler med os, og du anerkender, at der kan være specifikke love i dit land, dit bopælssted eller sted, hvorfra dine væddemål eller indsatser tilbydes os, som forbyder hasardspil.

 5. Du bekræfter over for os, at du ikke vil få adgang til eller bruge Slots777 fra en jurisdiktion, der forbyder sådan adgang eller brug, eller hvis du er statsborger i en nationalstat, der forbyder dens borgere at deltage i hasardspil (herunder, uden begrænsning, Amerikas Forenede Stater og dets territorier og afhængigheder).

 6. Du accepterer, at vi ikke påtager os noget ansvar for din overtrædelse af gældende lokal eller national lovgivning.

 7. Du accepterer, at eventuelle forslag eller materiale, der er angivet af os, ikke udgør et tilbud, opfordring eller invitation fra os til brug af eller abonnement på væddemål, spil eller andre tjenester i nogen jurisdiktion, hvor sådanne aktiviteter er forbudt ved lov.

 8. Du accepterer, at vi forbeholder os retten til, uanset årsag og til enhver tid, at nægte betaling af gevinster, lukke din konto eller suspendere adgangen til Slots777, hvis det viser sig, at du overtræder dette krav.

 9. Du accepterer, at vi også forbeholder os retten til at blokere levering af Slots777 helt eller delvist til ethvert territorium af en hvilken som helst grund uden varsel.

 10. Du bekræfter, at din interesse i Slots777 er personlig og ikke professionel, og at du udelukkende deltager for din egen underholdning.

 11. Du forstår, at du ved at bruge Slots777 kan miste penge, og du accepterer det fulde ansvar for sådanne tab.

 12. Du giver samtykke til leveringen af Slots777 af de forskellige virksomheder, der er identificeret i disse vilkår og betingelser.

ÅBNING AF EN KONTO

 1. Du skal åbne en konto hos os (en "Kundekonto" eller "Konto"). Kundekontoen vil gøre dig i stand til at deltage i de forskellige produkter, der leveres på Slots777. Adgang til og brug af disse produkter er underlagt de relevante produktspecifikke vilkår og spilleregler eller husregler, som du allerede har accepteret ved at åbne din kundekonto.

 2. Ethvert kreditkort, betalingskort eller anden betalingsmetode, som du indsender til os i forbindelse med åbning af en kundekonto eller på et hvilket som helst senere tidspunkt til brug på en konto, skal være dit eget og i dit navn. Vi er berettiget til at antage, at du gør det.

 3. Midler på din kundekonto er ikke underlagt nogen specifikke tillidsordninger, men du accepterer, at dette ikke giver dig ret til renter, som vi er berettiget til at beholde.

 4. Kun én kundekonto er tilladt pr. kunde, og registreringen af kundekonto skal udføres af dig personligt. Vi forbeholder os retten til at lukke eventuelle duplikerede kundekonti og annullere alle væddemål eller væddemål, der er placeret via duplikerede kundekonti. Du kan anmode om en ny kundekonto ved at kontakte vores Customer Support Team og angive årsagen til at anmode om den nye konto. Hvis der åbnes en ny kundekonto (hvilket er efter vores skøn), vil den gamle kundekonto blive lukket.

 5. Hvis penge ved en fejl krediteres din kundekonto, er vi berettiget til at foretage den passende justering af den. Hvis du bruger midlerne, der ved en fejl er krediteret til at placere væddemål eller væddemål, kan vi annullere alle sådanne væddemål og tilbageføre eventuelle gevinster efter vores skøn.

 6. Hvis du hæver penge ved en fejl, der er krediteret din kundekonto, skal du tilbagebetale os på anmodning, og vi er berettiget til at modregne eventuelle efterfølgende beløb, du indsætter hos os for at opfylde dette ansvar.

 7. Hvis du har brug for hjælp til at åbne en kundekonto, bedes du kontakte vores Customer Support Team.

KUNDEINFORMATION LOG-IN DETALJER OG BRUG AF KUNDEKONTO

 1. Når du åbner en kundekonto, skal du vælge et brugernavn og en adgangskode, der skal bruges til at få adgang til din kundekonto. Du kan til enhver tid ændre din adgangskode via Min konto - Profil.

 2. Dit brugernavn og din adgangskode skal opbevares sikkert. Du er ansvarlig for dette. Væddemål og væddemål placeret af tredjeparter, der er bekendt med disse detaljer, vil blive betragtet som gyldige.

 3. Det er dit eget ansvar at sikre, at alle oplysninger, som du giver os, vedrører dig personligt, er nøjagtige og opdaterede, og at de forbliver sådan, og i tilfælde af transaktionsoplysninger såsom ind- eller udbetalinger, at det afspejler dine intentioner.

 4. Du må ikke tillade nogen anden person (herunder, uden begrænsning, enhver person under den krævede alder for gambling) at bruge din kundekonto, acceptere nogen præmie eller deltage i Slots777 under nogen omstændigheder.

 5. Hvis du mener, at en tredjepart har fået dit brugernavn og/eller adgangskode, skal du straks kontakte vores kundesupportteam.

 6. Du henvises til vores privatlivspolitik, som gælder for dine oplysninger.

ALDER OG IDENTITET VERIFIKATION

 1. Når vi beslutter, om vi skal acceptere din ansøgning om en kundekonto, kan vi give de oplysninger, du har givet os, til autoriserede tredjeparter for at bekræfte din identitet og/eller kortoplysninger. De vil kontrollere alle detaljer, vi videregiver til dem, i forhold til alle databaser (offentlige eller private), som de har adgang til, og vil føre et register over denne kontrol.

 2. Du accepterer, at vi må behandle, bruge, registrere og videregive personlige oplysninger, som du giver i forbindelse med din ansøgning, og at sådanne personlige data kan blive registreret af os eller de tredjeparter, som vi har videregivet til.

 3. Vi ønsker måske især at verificere enhver information, du giver os, når du ansøger om en kundekonto eller forsøger at foretage en udbetaling for at sikre, at du er 18 år eller derover eller opfylder den lovlige alder for hasardspil i dit land. Dette kan især gælde, hvor vi identificerer brugen af en betalingsmetode, som kan være tilgængelig for personer under den lovlige alder for gambling, og ethvert forsøg på at foretage en indbetaling eller udbetaling kan blive blokeret, indtil vi har gennemført bekræftelsesprocessen.

 4. Vi vil forsøge at udføre vores verifikationsprocesser elektronisk, men hvis vi ikke er i stand til at gøre det, kan vi bede dig om at give os yderligere dokumentation, og du vil blive bedt om at sende os et sådant bevis senest 72 timer efter vores anmodning. Dette kan indebære, at du sender os ting såsom en farvekopi af fotosiden af dit pas, fotokørekort, andet offentligt godkendt foto-id og en kopi af en nylig forbrugsregning, bank- eller kortudtog, en maskeret kopi af kortet bruges til betaling eller andre dokumenter, som vi med rimelighed kan kræve til disse formål.

 5. Du vil ikke være i stand til at åbne eller i nogle tilfælde bruge din konto eller hæve eventuelle gevinster, før vores verifikationsproces er blevet tilfredsstillende gennemført både i forhold til identitet, kortoplysninger og alder. Under alle omstændigheder, hvis dette ikke kan lade sig gøre, er vi berettiget til at suspendere din kundekonto og forhindre dig i at spille eller hæve gevinster, indtil disse kontroller er blevet tilfredsstillende gennemført.

 6. Især, hvis alderskontrol i sidste ende viser, at du er mindreårig, vil vi returnere alle indsatser til dig, men vi er ikke forpligtet til at betale nogen gevinster.

 7. Derudover kan vi til enhver tid udføre tilfældige sikkerhedstjek, og du accepterer, at vi har ret til at kræve yderligere dokumentation for at verificere dig i denne sammenhæng.

 8. Af sikkerhedsmæssige årsager såvel som din beskyttelse kan telefonopkald, e-mails og live supportchat til vores kundeserviceteams blive optaget og overvåget.

BEKÆMPELSE AF HVASKVASKNING OG ANDRE SIKKERHEDSKONTROL

 1. I henhold til gældende love vedrørende hvidvaskning af penge og andre spørgsmål kan vi ønske at udføre specifikke kontroller, og vi forbeholder os retten til at nægte at acceptere indskud og/eller udbetale gevinster, indtil disse checks er gennemført.

 2. Hvis du ønsker at hæve penge ud over vores daglige grænser, skal du kontakte vores betalingsteam. Vi forbeholder os retten til at anmode om yderligere dokumentation fra dig under disse omstændigheder.

 3. Midler indsat på en kundekonto skal stamme fra en kilde, der ikke er relateret til kriminelle eller ulovlige aktiviteter. Vi kan blive bedt om at underrette de relevante myndigheder, hvis vi bliver opmærksomme på indskud fra sådanne kilder.

ELEKTRONISKE MIDLER

 1. Vi opbevarer dine penge på din kundekonto. Mængden af frigjorte midler, du har til rådighed, vil blive vist, når du logger ind på din konto. Du giver samtykke til, at vi muliggør levering af sådanne oplysninger til dig på hjemmesiden.

 2. Du accepterer, at alle betalinger og udbetalinger foretages via denne kundekonto. Den økonomiske opdatering af din kundekonto vil ske via en afstemning mellem dataene på de forskellige produkter og de faktiske midler, som vi har, og som krediteres din kundekonto.

TILBUD OG INDSKUD

 1. Enhver henvisning til betalinger til eller udbetalinger fra en kundekonto er referencer til betaling til os og betaling fra os, foretaget gennem vores betalingssystemer og -processer fra tid til anden.

 2. Vi tilbyder flere forskellige metoder til at foretage en indbetaling eller en udbetaling fra en kundekonto. Yderligere oplysninger om de betalingsmuligheder, der tilbydes i øjeblikket, og eventuelle tilknyttede gebyrer, kan findes i FAQ sektionen. Information om ind- og udbetalingsgrænser, behandlingstider, kvalifikationer og ekspeditionsgebyrer kan også findes her.

 3. Det maksimale antal betalingsmetoder, der kan registreres på enhver kundekonto på et givet tidspunkt, er én.

 4. Medmindre der til enhver tid gælder restriktioner for udbetaling (f.eks. i forhold til midler, der stammer fra bonusordninger), må du højst hæve penge fra din kundekonto én gang om ugen, forudsat at alle betalinger er blevet bekræftet, og du har opfyldt vores verifikationsprocedurer . Hvis du ønsker at fremsætte hyppigere indløsningsanmodninger, pålægges et transaktionsgebyr, der reducerer beløbet for din indløsning.

 5. Hvor det er muligt, vil hævede midler altid blive krediteret tilbage til indbetalingens oprindelse, medmindre vi er forbudt eller ude af stand til at gøre det, i hvilket tilfælde din udbetaling vil blive behandlet ved hjælp af en alternativ metode. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at udføre yderligere verifikation af sikkerhedsmæssige årsager og opkræve et gebyr, hvor det er relevant.

 6. Vi tillader ikke nogen overførsel af penge mellem kunder.

 7. Du skal være opmærksom på, at nogle kreditkortselskaber kategoriserer spiltransaktioner som "kontanter" og kan opkræve et fast gebyr og/eller rente fra betalingsdatoen.

 8. Hvor du foretager gentagne indbetalinger og udbetalinger uden tilsvarende spil på et spilprodukt (skal afgøres efter vores rimelige skøn), forbeholder vi os retten til at overføre tilknyttede bankgebyrer til dig ved at debitere din kundekonto.

 9. Bankoverførsler til og fra bankkonti (ind- og udbetalinger) pådrager sig bankgebyrer, som kan variere afhængigt af det overførte beløb og skal betales af kunden.

 10. Vi forbeholder os retten til at opkræve en rimelig kommission på enhver valutaveksling, der finder sted, hvor der efter vores rimelige mening ikke er fundet et passende niveau af spil på et spilprodukt, således at kunden anses for at misbruge valutakursudsving. Vores valutakurser beregnes i overensstemmelse med en daglig kurs leveret af www.xe.com.

 11. Vi driver ikke kreditkonti.

SOMENDE OG INAKTIVE KUNDEKONTI

 1. Hvis du ikke har logget ind på din kundekonto eller på anden måde ikke har fået adgang til eller brugt den i en sammenhængende periode på tre kalendermåneder, skal din kundekonto anses for at være hvilende eller inaktiv. På samme måde, hvis vi har suspenderet din kundekonto af de årsager, der er angivet i afsnittet Suspendering og lukning af en konto i en sådan periode, vil den blive betragtet som hvilende eller inaktiv.

 2. Enhver kundekonto, der anses for at være hvilende eller inaktiv, vil blive administreret i overensstemmelse med gældende love eller regler.

SUSPENDERING OG LUKNING AF EN KONTO

 1. Under visse omstændigheder kan vi være nødt til at suspendere din konto eller få adgang til pengene på din kundekonto, hvilket betyder, at dine penge midlertidigt er utilgængelige for dig at bruge eller hæve.

 2. En konto eller adgang til penge på den kan blive suspenderet af en række årsager, herunder hvor vi har grund til at tro, at sikkerheden på din konto er blevet brudt, eller din konto bliver brugt til ulovlige aktiviteter eller svigagtige formål ( inklusive hvidvaskning af penge), eller hvis der har været tilbageførsler på din konto, eller hvis vi har grund til at tro, at du er involveret i ulovligt samarbejde eller snyd af nogen art eller er under 18 år eller i en jurisdiktion (eller statsborger i en jurisdiktion), der gør leveringen af spilprodukterne til dig eller din brug af dem ulovlig.

 3. Vi vil forsøge at afslutte alle undersøgelser og behandle årsagen til enhver suspension så hurtigt som muligt i forbindelse med eventuelle juridiske eller regulatoriske forpligtelser, som vi måtte have, men indtil det er gjort, kan vi fortsætte suspensionen eller vælge at lukke kontoen efter eget skøn. Vi kan også sætte en suspendering på plads eller lukke din kundekonto til enhver tid (som vi kan bestemme efter vores skøn).

 4. Hvis vi suspenderer en kundekonto eller adgang til midlerne på den, fjerner vi begrænsningerne, hvis du indgiver en klage og giver os rimelige beviser i forhold til vores bekymringer. Du skal fremlægge et sådant bevis til os senest inden for tre (3) måneder fra datoen for suspensionen. Proceduren for at indgive en klage er beskrevet i afsnittet med overskriften Klager og tvister nedenfor.

 5. Vi forbeholder os retten til at lukke en kundekonto til enhver tid efter vores skøn. Vi giver dig et rimeligt varsel, før vi gør det, medmindre omstændighederne tilsiger, at vi juridisk eller praktisk talt ikke kan gøre det.

 6. Du har ret til at lukke en kundekonto til enhver tid, forudsat at din konto ikke viser en saldo, skyldes os. Du bør angive din hensigt over for os om at lukke en kundekonto ved at kontakte vores kundeserviceteam. I dette tilfælde vil du få tilsendt det stående beløb til kredit på din kundekonto ved en betalingsmetode, som er bestemt af os.

 7. Du accepterer, at tilbageførsel af indbetalte midler skal betragtes som et brud på disse vilkår og betingelser og berettiger os til at suspendere eller lukke din kundekonto og opsige vores forhold til dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at beholde enhver saldo på kontoen (inklusive med hensyn til gevinster) for at udligne ethvert tilbageførselsansvar.

 8. Hvis du af en eller anden grund mister retten til midlerne på din kundekonto (f.eks. på grund af kriminel aktivitet), vil midlerne blive behandlet i overensstemmelse med gældende love eller regler.

 9. Du skal være opmærksom på, at disse bestemmelser er et supplement til alle andre bestemmelser, der er angivet i forbindelse med et bestemt spilprodukt (f.eks. i produktspecifikke vilkår eller spil eller husregler), og at hvis der er konflikter, vil de mest restriktive regler gælde .

INDSKUDSGRÆNSER OG SELVUDSLUTTELSE

 1. Når du første gang indbetaler hos os og på et hvilket som helst tidspunkt derefter, er du berettiget til at sætte en indbetaling eller anden grænse (f.eks. indsats/indsats/bord/tab). Disse faciliteter stilles til rådighed for dig i overensstemmelse med vores Ansvarligt spil, og du skal følge de procedurer, der er beskrevet der. Kunder skal især bemærke, at efter at have sat grænser, skal de logge ud og logge ind igen for at være sikker på, at grænserne er blevet aktiveret.

 2. Vi vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at eventuelle grænser, du angiver, overholdes, men vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis du omgår vores procedurer (f.eks. fylder din konto op med midler, der overstiger din grænse).

 3. Mens de fleste kunder er i stand til at nyde deres gambling, for et meget lille antal kunder holder gambling op med at være sjovt. For de kunder, der ønsker at begrænse deres spil, tilbyder vi en selvudelukkelsesfacilitet. Vi henviser dig også til vores Ansvarligt spil, som fremhæver, hvor alvorligt vi tager dette problem og den hjælp, vi yder.

 4. Selvudelukkelse er en formel proces, hvorved vi ophører med at tillade dig at have eller drive en kundekonto hos os i en periode fra 6 måneder til permanent efter din anmodning. Du kan også ønske at holde en pause fra gambling i en kort periode, i hvilket tilfælde du kan vælge at have en kort udelukkelsesperiode på mellem 1 uge og 3 måneder. I en udelukkelsesperiode kan vi ikke acceptere indskud eller væddemål/væddemål eller give dig adgang til vores spilprodukter.

 5. Hvis du vælger at udelukke dig selv i en periode på 12 måneder eller mere, lukker vi din kundekonto og returnerer eventuel saldo til dig og fjerner dig fra vores mailinglister. Når først du selv har ekskluderet, kan vi af en eller anden grund ikke tilbageføre denne proces (undtagen i en fortrydelsesperiode), og du kan ikke ansøge om at åbne en ny kundekonto.

 6. Efter udløbet af en selvudelukkelsesperiode kan du kontakte os for at anmode om, at vi genåbner din kundekonto, hvilket vi kan gøre efter vores skøn. Efter en sådan anmodning, hvis vi genåbner din konto, vil vi give dig en 1-dags fortrydelsesperiode, før du igen har adgang til Slots777, hvor du kan vælge at beholde udelukkelsen på plads.

 7. For at bruge vores spillergrænser eller selvudelukkende facilitet skal du være logget ind på din kundekonto. Vi vil behandle din anmodning ved modtagelsen og bekræfte over for dig via e-mail, på din eksterne e-mail-konto, når vi har sat udelukkelsen på plads. Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre overholdelse af anmodninger om selvudelukkelse.

 8. Software er tilgængelig fra forskellige organisationer for at hjælpe dig med selvudelukkelse. Du kan også finde flere råd og information om ansvarligt spil og beskyttelse af mindreårige og sårbare mennesker online.

 9. Efter at have implementeret rimelige kontroller og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at mens du er selvudelukket, kan du ikke få adgang til vores websteder, og du ikke modtager markedsføringsmateriale om hasardspil fra os, kan vi ikke holdes ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart, hvis du er i stand til at fortsætte at spille på webstederne, eller hvis der ved en fejl bliver sendt markedsføringsmateriale til dig. Du skal også bemærke, at selvudelukkelse fra Slots777 ikke udelukker dig fra andre lignende tjenester, og du bør også tage skridt til at udelukke dig selv fra disse. Vi er ikke ansvarlige, hvis du fortsætter med at spille andre steder (hvad enten det er på en anden parts hjemmesider eller lokaler).

 10. Vi vil betragte enhver handling fra din side, der involverer ændring af registreringsoplysninger eller åbning af en ny kundekonto med stort set de samme oplysninger, men indtastet i registreringsformularen på en anden måde, i et forsøg på at omgå en udelukkelse, som berettiger os til at lukke din adgang til Slots777 permanent.

 11. Til enhver tid under enhver gambling aktivitet, uanset om det er i en periode med selvudelukkelse (fra os selv eller andre operatører), anbefaler vi, at du søger akut professionel hjælp, hvis du på nogen måde er utilpas med dit spil.

PLACERING AF DINE INDSATS ELLER INDSATS

 1. Du kan satse eller satse op til beløbet indsat på din kundekonto ved at bruge et eller flere spilprodukter. Vi driver ikke kreditkonti.

 2. Du er forpligtet til at kontrollere, at væddemålet eller væddemålsinstruktionerne, du indsender, er korrekte, før væddemålet eller væddemålet bekræftes. Det er dit ansvar at sikre, at ethvert væddemål eller satsning fremsat af dig afspejler dine hensigter, og vi påtager os ikke ansvar for eventuelle fejl, du måtte begå.

 3. Når et væddemål tilbydes af dig og accepteres på et spilprodukt, debiteres det tilsvarende beløb på din kundekonto.

 4. Til enhver tid, hvor der er uenighed om detaljerne i ethvert væddemål eller satsning på et spilprodukt eller resultatet af et væddemål eller væddemål, skal vores elektroniske optegnelser (som er en del af vores regulerede og reviderede tekniske faciliteter) være fremherskende.

GYLDIGE INDSATS OG INDSATS

 1. Ethvert forslag eller anden information, der er placeret af os på nogen del af Slots777, er ikke et tilbud, men er en invitation til kunder om at fremlægge et væddemål eller en væddemålstransaktion til accept af os. Et væddemål eller et væddemål anses kun for at være gyldigt efter elektronisk bekræftelse af accept. Først derefter er det indgivet på vores servere. Denne accept demonstreres med generering af et hånd- eller spilidentifikationsnummer eller anden transaktion eller spilreference.

 2. Du accepterer, at registreringerne af vores Slots777 skal være den endelige myndighed til at bestemme gyldigheden og vilkårene for alle væddemål eller indsatser, du placerer, og de omstændigheder, hvorunder de blev foretaget.

 3. Vi forbeholder os retten til at afvise hele eller dele af et væddemål eller væddemål tilbudt os, annullere ethvert accepteret væddemål eller væddemål og tilbageholde forlig af en hvilken som helst grund, der retfærdiggør en sådan afvisning annullering eller tilbageholdelse, såsom (men ikke kun), hvis vi har grund at tro:

  * Du er under 18 eller den lovlige alder for hasardspil i dit bopælsland;

  * Du er involveret i enhver aktivitet, som efter vores skøn er ulovlig eller uacceptabel, herunder svindel, hvidvaskning af penge, hemmeligt samarbejde, bonusmisbrug, kampsvindel eller snyd af enhver art;

  * Du er i en jurisdiktion (eller borger i en jurisdiktion), der gør leveringen af ethvert spilprodukt til dig eller din brug af det ulovlig.

 4. Vi er kun forpligtet til at udbetale gevinster, der er blevet reelt vundet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Alle gevinster vil blive krediteret din kundekonto.

COMPUTERTRANSMISSIONER OG TILFÆLDIGT NUMMER-GENERATORSOFTWARE

 1. Du accepterer fuldt ud, at Slots777 og din interaktion med den er afhængig af tilfredsstillende drift af computersystemer og netværk, herunder kommunikationsmedier, og at en sådan drift ikke garanteres at være tilgængelig eller nøjagtig eller tilfredsstillende til enhver tid.

 2. Du accepterer også, at alle instruktioner og svar sendes mellem dig og os og/eller tredjeparter over internettet eller af andre tilslutningsmedier, som hverken du eller vi har kontrol over, og at vi ikke accepterer nogen risiko for funktionsfejl eller utilstrækkelighed i enhver måde at forbinde medier på.

 3. Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at håndtere enhver fejl eller funktionsfejl i vores egne systemer og for at behandle kunder retfærdigt i den henseende, og nogle af konsekvenserne af sådanne hændelser (især vedrørende afbrudt spil) er behandlet i produktspecifikke vilkår og betingelser eller gældende husregler eller spilleregler.

 4. Vores optegnelser skal være afgørende bevis for alle transaktioner foretaget med os både i forhold til deres art og værdi.

 5. Du accepterer og accepterer fuldt ud, at software til generering af tilfældige tal vil afgøre udfaldet af væddemål eller væddemål på spilprodukterne (bortset fra eventuelle peer-to-peer-spil), og at registreringerne af sådan software vil være endelige og afgørende i alle henseender.

 6. Enhver klientsoftware leveret til dig eller downloadet af dig for at muliggøre eller lette forbindelse med et spilprodukt betragtes som din inputsoftware til Slots777, og information leveret af den vil være bindende for dig.

SIKKERHED OG FORTROLIGHED

 1. Du accepterer, at sikkerhed er vigtigt for os begge. Ud over sikkerhedstjek vil vi gøre alle rimelige bestræbelser på at beskytte sikkerheden af vores operationer og kommunikation mellem dig og os, herunder brugen af sikker teknologi til at beskytte de oplysninger, som kunderne sender til os.

 2. Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at opretholde anti-denial-of-service (DOS) og anti-distributed-denial-of-service (DDOS) beskyttelse, antivirus og andre teknologiske midler og processer for vores egne systemer for at beskytte adgang til vores systemer og oplysningerne i dem mod ondsindet angreb.

 3. Vi vil behandle oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som beskriver, hvordan vi håndterer og beskytter dine personlige oplysninger og også i overensstemmelse med relevante databeskyttelseslove og -regler, der påvirker vores drift .

 4. Du anerkender, at vi er berettiget til at dele eller kan blive forpligtet til at dele dine personlige oplysninger med tilsynsmyndigheder og autoriserede organer som krævet af regler, der påvirker vores operationer samt med retshåndhævende myndigheder med det formål at efterforske svig eller hvidvaskning af penge eller enhver anden ulovlig handling.

DATABESKYTTELSE OG PERSONLIGE DATA

For at sikre, at dit kredit-, betalings- eller betalingskort ikke bliver brugt uden dit samtykke, kan vi validere navn, adresse og andre personlige oplysninger, som du har givet under bestillingsprocessen, mod relevante tredjepartsdatabaser. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer du, at sådanne kontroller udføres. Ved udførelse af disse kontroller kan personlige oplysninger, som du har givet, blive videregivet til et registreret kreditoplysningsbureau, som kan føre en fortegnelse over disse oplysninger. Du kan være sikker på, at dette kun gøres for at bekræfte din identitet, at der ikke foretages en kreditkontrol, og at din kreditvurdering vil være upåvirket. Alle oplysninger, du giver, vil blive behandlet sikkert og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

SVIG, SAMARBEJDE, URETLIG OPFØRSEL OG ULOVLIG AKTIVITET

 1. Vi kan have grund til at mistænke, at du har været involveret i svigagtig, upassende, hemmelig, vildledende, fikserende, manipulerende, snyd eller anden uacceptabel aktivitet (uanset om det er ulovligt) i forhold til din adgang til eller brug af Slots777. Sådan aktivitet kan omfatte (men er ikke begrænset til)

  * at du har brugt eller forsøgt at bruge softwarestøttede metoder eller teknikker eller hardwareenheder til deltagelse i et spilprodukt eller manipulation af vores spil eller andre systemer;

  * at du har introduceret eller forsøgt at introducere enhver virus eller anden skadelig eller ondsindet applikation eller materiale til vores systemer;

  * at du har introduceret eller forsøgt at introducere ærekrænkende, obskønt, fornærmende eller ulovligt materiale til vores systemer;

  * at du har samarbejdet eller forsøgt at samarbejde med en anden bruger eller brugere af et spilprodukt;

  * at du har deltaget i en handling med bevidst at tabe penge til en anden spiller (såsom chipdumping);

  * at du har misbrugt eller misbrugt ethvert bonustilbud eller kampagne tilbudt af os;

  * at du har givet forkerte oplysninger.

 2. Hvis vi har nogen mistanke, er vi berettiget til at træffe sådanne handlinger, som vi finder passende, herunder uden begrænsning,

  * øjeblikkeligt blokere dig fra at få adgang til ethvert spilprodukt;

  * lukning af din kundekonto;

  * suspendering af din kundekonto;

  * beslaglægge alle midler på din kundekonto; og

  * annullering af væddemål eller væddemål placeret af dig, som for os ser ud til at være foretaget ved hjælp af en sådan aktivitet.

 3. Vi forbeholder os retten til at søge de fulde civile og strafferetlige sanktioner mod enhver kunde, der er involveret i svindel, og at underrette de relevante regulatoriske eller retshåndhævende myndigheder, hvor det er relevant. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde betaling til enhver kunde, hvor der påstås eller mistænkes for bedrageri.

 4. Du skal skadesløsholde og være forpligtet til at betale os, efter anmodning, alle omkostninger, gebyrer eller tab pådraget eller forpligtelser pådraget af os (herunder direkte, indirekte eller følgetab, tab af fortjeneste og tab af omdømme), der opstår direkte eller indirekte fra din svigagtige, upassende, hemmelige, vildledende, fikse, manipulerende, snyd eller anden uacceptabel aktivitet (uanset om det er ulovligt eller ej).

CHAT/FÆLLESSKABSRUM

 1. I nogle spilprodukter kan vi tilbyde dig muligheden for at interagere med andre kunder i virtuelle chat-/fællesskabsrum. Formålet med disse lokaler er at levere underholdning og kommunikation til alle kunder. Vi forbeholder os retten til at fjerne sådanne lokaler fuldstændigt eller til enhver tid blokere adgangen til sådanne lokaler for enhver kunde.

 2. Du accepterer, at du er ansvarlig for din brug af chat/fællesskabsrum, og du forpligter dig til at overholde reglerne for chat/fællesskabsrum i disse vilkår og betingelser og på specifikke spilprodukter. Du accepterer, at hvis du bryder nogen lokaleregler, vil du blive spærret ude fra rummet, enten i en periode eller permanent.

 3. Du accepterer, at al chat skal være på engelsk eller det sprog, der er specifikt for alle specialdesignede sprogspil, og at du kun må chatte på en måde, der ville være passende i et ansigt-til-ansigt møde.

 4. Du accepterer især, at ethvert grimt, fornærmende eller upassende sprogbrug ikke vil blive tolereret, og at du ikke må chikanere, true eller genere andre kunder.

 5. Du accepterer, at du ikke vil poste eller overføre noget ærekrænkende, truende, uanstændigt, skadeligt eller pornografisk materiale eller materiale, der på nogen måde vil krænke eller krænke andres rettigheder (inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til fortrolighed eller rettigheder til privatlivets fred) eller forårsage krænkelse, nød eller besvær, eller som ikke overholder alle relevante love.

 6. Du accepterer specifikt ikke at chatte om et spil, mens det er i gang, give råd til en anden spiller gennem chatten under et spil, opfordre en spiller til at tage nogen form for handling, chatte om eventuelle aktuelle kort, der holdes eller kort, du kan have holdt under en hånd.

 7. Du accepterer, at chat-/fællesskabsrum vil blive overvåget, og at alle samtaler i sådanne rum vil blive logget og optaget, og mistænkelige chats rapporteres til de relevante myndigheder.

 8. Du accepterer også, at du ikke må promovere væddemål eller spilprodukter (ud over spilprodukterne) i chat-/fællesskabsrummene eller andre steder på webstederne.

 9. Du accepterer behovet for, når du bruger et chat-/fællesskabsrum, altid at tage følgende forholdsregler: Hold din identitet privat og oplys ikke dit fulde navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre oplysninger ( andet end det, der specifikt anmodes om af chatmoderatoren), som kunne hjælpe nogen med at opdage din faktiske identitet. Vi forbeholder os retten til at ændre din valgte chat eller kaldenavn, hvor det vurderes, at navnet er upassende eller kan forårsage stød eller forlegenhed for andre brugere.

 10. Du accepterer, at vi har ret til at kopiere, bruge, distribuere, tilpasse, modificere, vise, reproducere og transmittere enhver information, som du måtte placere i et chat-/fællesskabsrum og til at tillade andre brugere af Slots777 at se og kopiere sådanne oplysninger til personlig brug. Du accepterer dog, at du ikke er berettiget til at gøre noget af dette uden vores godkendelse, og at vi ikke er forpligtet til at give det.

 11. Du accepterer, at bortset fra informationer, der er postet af os selv, repræsenterer alle oplysninger, der deles i et chat-/fællesskabsrum, de personlige input, meninger, synspunkter eller andre udtryk fra den relevante bruger og ikke os selv, og at vi ikke er ansvarlige for evt. af dem.

 12. Du accepterer ansvaret for enhver information, du deler i et chat-/fællesskabsrum, og at du er ansvarlig for eventuelle konsekvenser af sådanne oplysninger.

 13. Du accepterer, at vi har ret til at redigere eller slette enhver information, der er lagt ind i ethvert chat-/fællesskabsrum, inklusive uden begrænsning enhver information, der strider mod nogen af ovenstående regler.

BONUSSER OG KAMPAGNE TILBUD

 1. Du forstår, at når du tilmelder dig Slots777, bliver du bedt om at angive på registreringsformularen, om du giver samtykke til at modtage markedsføringslitteratur eller information enten fra os, vores partnere eller udvalgte tredjeparter.

 2. Vi kan fra tid til anden tilbyde eller tildele dig gratis beløb eller bonusbeløb, der skal krediteres din kundekonto. Bonusser må kun bruges i forbindelse med de spilprodukter, der er angivet, når bonussen tilbydes eller tildeles. Brug af enhver bonus skal være i overensstemmelse med yderligere vilkår og betingelser for det relevante bonustilbud eller gældende kampagnevilkår og bonusfrigivelsesbegrænsninger indeholdt i det relevante tilbud eller præmie.

 3. I henhold til vilkårene i vores privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslove forbeholder vi os retten til at sende særlige kampagner til dig. Kampagnetilbud kan have særlige vilkår knyttet til sig og vil kun være tilgængelige i overensstemmelse med de gældende vilkår for en sådan kampagne.

 4. Bonustilbud og kampagnetilbud (medmindre angivet som værende generelt tilgængelige) er kun beregnet til den adresserede modtager eller kategori af personer og kan ikke overføres. Hvis du ikke er den påtænkte modtager, eller du ikke er en del af den påtænkte kategori, så kan tilbuddet ikke accepteres af dig.

 5. Hvor vi tilbyder at matche en kundes første indbetaling til en konto, vil disse matchende penge blive optjent efter kontantspil på det relevante spilprodukt og vil blive krediteret til kundekontoen i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for kampagnen. Der vil kun være én indledende matchet indbetaling pr. kunde.

 6. Du accepterer, at det er dit ansvar at sikre, at ethvert bonustilbud eller kampagne, du er interesseret i, stadig er tilgængeligt (hvis kun tilgængeligt i en bestemt periode), at du er berettiget til det, og at du forstår alle vilkår, der gælder for det .

 7. Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af gange, du må deltage i en bonus eller et kampagnetilbud. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i selve tilbuddet, er bonusser og kampagnetilbud begrænset til én konto pr. person, familie, husstandsadresse, e-mailadresse, kreditkortnummer og andre almindelige miljøer (broderskab, universitet, biblioteker osv.). Hvor flere deltagelse er tilladt, forbeholder vi os retten til at begrænse antallet af deltagelser efter eget skøn.

 8. Identiteten af deltagere i enhver bonus eller kampagnetilbud vil blive bestemt på grundlag af sådanne kriterier, som vi kan vælge efter vores skøn, såsom alle eller en kombination af følgende: navn, adresse, e-mailadresse, kredit/gebyr/ debetnummer, IP-adresse og andre former for identifikation.

 9. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i de gældende vilkår, må bonusser og kampagnetilbud ikke bruges i kombination med nogen anden bonus- eller kampagneordning.

 10. Hvis det pålægges, skal frigivelseskrav eller udbetalingsrestriktioner være opfyldt, før nogen bonusser eller kampagnebeløb kan spilles med eller udbetales. Brug eller tilbagetrækning af enhver bonus eller kampagnebeløb vil kun være mulig ved at overholde de gældende vilkår, herunder, uden begrænsning, med hensyn til eventuelle kvalifikationer eller begrænsninger.

 11. Alle udbetalinger kan være genstand for revision før behandling, og vi forbeholder os retten til at kræve bonusser eller eventuelle gevinster tilbage, hvis en udbetaling mislykkes nogen revision.

 12. Gratis bonusmidler udvides til spillere som et middel til at supplere deres spilletid og er ikke beregnet til at erstatte kontantindskud og indsatser. Manipulation af vores bonusstruktur for at udelukke nye kontantindskud og lette løbende indløsninger betragtes som misbrug af hensigt. Spillere, der udviser denne adfærd, kan få suspenderet bonusprivilegier efter ledelsens skøn.

LICENSAFTALE OG INTELLEKTUEL EJENDOM

 1. Slots777- og spilprodukterne inkluderer enhver klientsoftware, der ejes af eller er licenseret til os, og som kan leveres af os til dig eller downloades fra kilder, der er stillet til rådighed af os til brug med enhver del af Slots777- og spilprodukterne og inkluderer også alle varemærker , handelsnavne, domænenavne, logoer, billeder, design, grafik, fotografier, animationer, videoer, musik, lyd, tekst og andet indhold (som alt sammen kaldes "Slots777 IPR")

 2. Du anerkender, at alle ejerskabsrettigheder og alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til Slots777 IPR ejes af os eller vores licensgivere, og at du ikke har nogen ret til eller anden interesse i sådanne genstande, undtagen som udtrykkeligt angivet i vilkårene og betingelserne .

 3. Du tildeles en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-overdragelig licens til at bruge Slots777 IPR udelukkende med det formål at få adgang til og bruge Slots777 og spilprodukterne og til intet andet formål overhovedet.

 4. Du må ikke underlicensere, overdrage eller overføre den licens, du har fået tildelt, eller leje eller lease eller dele med hele eller dele af en sådan licens eller af Slots777 IPR inkluderet i en sådan licens.

 5. Du må bruge enhver klientsoftware på en computer, hvor du på tidspunktet for sådan brug er den primære bruger.

 6. Du må ikke overføre, kopiere, reproducere, distribuere, udnytte eller gøre nogen anden brug af materiale på Hjemmesiderne på anden måde end med det formål at vise det på din computerskærm og udskrive det for at se dets indhold.

 7. Du må ikke linke hjemmesiderne til nogen anden hjemmeside uden vores tilladelse.

 8. I forhold til enhver Slots777 IPR må du ikke -

  * reverse engineering, dekompilere, adskille, modificere, oversætte, gøre ethvert forsøg på at opdage kildekoden eller oprette afledte værker baseret på den;

  * krænke ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejerskabsrettigheder til noget af det, uanset om det er ved uautoriseret kopiering eller distribution eller på anden måde, hvilket alt sammen er strengt forbudt, og du accepterer, at hvis du gør det, er vi berettiget til at anlægge civile eller strafferetlige sager mod dig som anser vi for passende.

 9. Du må kun få adgang til oplysninger om, og downloade og udskrive uddrag fra webstederne til personlig brug. Ingen rettighed, titel eller interesse i noget downloadet materiale eller klientsoftware overføres til dig ved download, og du er udtrykkeligt forbudt at bruge sådanne materialer til noget kommercielt formål, medmindre dette er aftalt skriftligt med os på forhånd.

ANSVAR

 1. Intet i disse vilkår og betingelser, og i særdeleshed i dette afsnit, skal fungere, så det udelukker eller begrænser vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed.

 2. Du accepterer, at Slots777, spilprodukterne, alle websteder og enhver klientsoftware stilles til rådighed eller stilles til rådighed for dig "som de er" med eventuelle fejl eller mangler og enhver repræsentation, garanti, betingelse eller garanti overhovedet, udtrykkelig eller underforstået ( inklusive, uden begrænsning, enhver underforstået garanti for nøjagtighed, fuldstændighed, uafbrudt levering, kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse) er udelukket i det fulde omfang tilladt af loven.

 3. Under ingen omstændigheder (herunder, uden begrænsning, i kontrakt, uagtsomhed eller anden tort) er vi eller nogen af vores softwareudbydere eller licensgivere ansvarlige for nogen skade, tab, krav, tab af data, tab af indkomst, tab af fortjeneste eller tab af mulighed, tab af eller skade på ejendom, generelle skader eller enhver direkte, indirekte, speciel, tilfældig, følgeskade, eksemplarisk eller strafbar skade af enhver art, der opstår som følge af eller i forbindelse med din adgang til eller brug af eller manglende evne for at få adgang til eller bruge Slots777, spilprodukterne, enhver hjemmeside og enhver klientsoftware eller ethvert element af dem, selvom vi er blevet informeret eller blevet opmærksomme på muligheden for sådanne skader eller tab, eller at et sådant tab var forudsigeligt. Du accepterer at holde os og vores softwareudbydere og licensgivere skadesløse mod ethvert krav i forbindelse med sådanne sager.

 4. Hvor dit spil er blevet afbrudt af en eller anden grund, vil konsekvenserne af en sådan begivenhed blive behandlet i henhold til de produktspecifikke vilkår, husregler eller spilleregler, der gælder for det relevante spilprodukt, du deltager i.

 5. Du anerkender, accepterer og accepterer specifikt, at vi ikke er ansvarlige over for dig for:

  * enhver anden kundes ærekrænkende, stødende eller ulovlige adfærd eller for noget, der viser sig at være vildledende, unøjagtigt, ærekrænkende, truende, obskønt eller på anden måde ulovligt, uanset om det stammer fra en anden kunde eller på anden måde;

  * ethvert tab, der måtte opstå som følge af brug, misbrug eller misbrug af din kundekonto eller nogen af vores produkter og tjenester og de tilsvarende websteder;

  * ethvert tab, der opstår ved at overføre information fra eller til os eller fra eller til vores websteder via internettet eller andre tilslutningsmedier;

  * eventuelle tekniske fejl, systemnedbrud, defekter, forsinkelser, afbrydelser, manipuleret eller ukorrekt datatransmission, tab eller korruption af data eller kommunikationslinjersfejl (inklusive eventuelle fejl, der påvirker muligheden for interaktive tv-returveje), distribueret afvisning af serviceangreb, vira eller andre negative teknologiske hændelser, der opstår i forbindelse med din adgang til eller brug af vores produkter og tjenester;

  * nøjagtigheden, fuldstændigheden eller valutaen af enhver informationstjenester, der leveres eller enhver statistik vist på webstederne;

  * enhver manglende overholdelse af selvudelukkelsespolitikker, som vi måtte have på plads fra tid til anden; eller

  * enhver manglende interaktion med dig fra vores side, hvor vi kan have bekymringer om dine aktiviteter.

 6. Du accepterer, at vi ikke godkender indholdet af og vi er ikke ansvarlige for indholdet eller informationen i nogen tredjeparts annoncering, markedsføring, links eller anden tilstedeværelse på webstederne. Især er vi ikke ansvarlige.

 7. Du accepterer, at vi er fri for ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatomkostninger, fremsat af tredjeparter i forbindelse med din brug af webstederne, herunder brud på vilkår og betingelser, enhver gældende lovgivning eller en anden persons rettigheder eller enhed.

 8. Du accepterer, at vores maksimale erstatningsansvar i henhold til denne aftale, under alle andre omstændigheder end for betaling af gevinster eller andre penge, der tilkommer dig fra din konto, er US$2.000 (eller den alternative valutaækvivalent).

 9. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for overholdelse af det faktum, at du kan være juridisk forpligtet til at gøre rede for og foretage betalinger til de relevante skattemyndigheder i forbindelse med din brug af eller adgang til Slots777 eller spilprodukterne, herunder især i relation til til enhver af dine gevinster, og at dette forbliver dit ansvar.

 10. Du accepterer, at du ikke skal have nogen sagsgrund eller andre rettigheder eller krav mod softwareudvikleren af spilprodukterne for nogen sag, årsag eller ting, der involverer din deltagelse i spilprodukterne.

KLAGER OG TVISTER

 1. Med "klage" mener vi en klage, du har over et hvilket som helst aspekt af vores adfærd i forhold til din omgang med os, og med "tvist" mener vi enten en klage, som ikke er løst gennem klageproceduren eller en uenighed, der vedrører resultatet af en gambling transaktion på et spilprodukt.

 2. Hvis du har en klage, skal du i første omgang kontakte Customer Support Team. Klager skal indgives hurtigst muligt, efter at der er opstået omstændigheder, der gør, at du har en klage. Klager vil blive behandlet i henhold til klageproceduren.

 3. Vi vil gøre vores rimelige indsats for at løse en klage omgående. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med vores løsning af din klage, har du ret til at eskalere sagen som beskrevet i vores tvistbilæggelsespolitik

 4. Alle tvister behandles under vores tvistbilæggelsespolitik.

 5. Vi forbeholder os retten til at registrere al kommunikation med dig og enhver anden person vedrørende klager eller tvister. Hvis der er uenighed om indholdet af en sådan kommunikation, vil der blive henvist til sådanne optegnelser og til vores transaktionsdatabase, som, i mangel af modstridende beviser, vil være afgørende.

 6. Du bliver mindet om, at i henhold til andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne har både du og vi ret til at lukke eller suspendere driften af din konto, og at dette kan ske, mens en klage eller tvist verserer.

 7. Du accepterer, at eventuelle klager og tvister er og forbliver fortrolige, både mens der søges en løsning og efterfølgende. Du accepterer, at du ikke må afsløre eksistensen, arten eller detaljerne af nogen klager eller tvister til nogen tredjepart, bortset fra under tvistbilæggelsespolitikken (som omfatter diskussion af sådanne klager og tvister i et hvilket som helst chatrum eller forum, der tilbydes af os selv eller en tredjepart).

 8. Du accepterer, at enhver manglende overholdelse af denne fortrolighedsforpligtelse er et brud på vilkårene og betingelserne, og at vi forbeholder os retten til ikke at fortsætte med at søge en løsning på din klage eller tvist.

Klageprocedure

 1. Som en første fase, hvis du indgiver en klage, vil vi undersøge sagen på en måde, der er retfærdig og objektiv og informere dig om resultatet og/eller vores beslutning, så snart vi med rimelighed kan. Vi bliver muligvis nødt til at bede dig om flere oplysninger eller passende beviser fra dig med henblik på at behandle din klage.

 2. Hvis din klage ikke bliver løst til din tilfredshed i første fase, kan du anmode om, at sagen eskaleres og gennemgås igen. I sådanne tilfælde vil din klage som en anden fase blive henvist internt til en seniorleder, som vil foretage en uafhængig gennemgang. Vi vil informere dig om resultatet og/eller vores beslutning, så snart vi med rimelighed kan, og vi bliver muligvis nødt til at bede dig igen om mere information eller passende beviser

Politik for løsning af tvister

 1. Hvis du har en tvist, der ikke opstår som følge af en uløst klage, bør du som en første fase bruge vores klageprocedure til at søge en løsning på denne tvist. Du er ikke forpligtet til at gøre det og kan straks henvise til en uafhængig dommer som beskrevet nedenfor.

 2. Du kan henvise en tvist (herunder en uafklaret klage) til en uafhængig dommer. Hvis tvisten vedrører et spilprodukt, afgøres den relevante dommer ved henvisning til det pågældende spilprodukt.

 3. Enhver tvist, der ikke udelukkende vedrører et bestemt spilprodukt, skal henvises til regulatoren af det spilprodukt, som du har spillet mest på.

 4. Hvis en tvist henvises til en tilsynsmyndighed, vil denne blive behandlet i overensstemmelse med de love og tvistbilæggelsesprocesser, der er specificeret af en sådan tilsynsmyndighed, og den resulterende afgørelse skal være endelig og bindende, og du vil derfor ikke have yderligere adgang til domstolene. Hvis du indbringer en tvist til enhver anden uafhængig tredjepart, vil du altid have adgang til domstolene, hvis du finder det passende.

DIVERSE

 1. Hvis du ikke forstår nogen af vilkårene og betingelserne, så kontakt venligst vores kundesupportteam.

 2. Vilkårene og betingelserne (og alle de dokumenter, der henvises til heri) udgør hele aftalen mellem os, og der er ingen andre vilkår, der gælder.

 3. Ingen del af vilkårene og betingelserne skal betragtes som frafaldet af nogen part, medmindre der er givet en skriftlig dispensation fra denne part.

 4. Vi er ikke ansvarlige for noget brud på denne aftale fra os i det omfang, det er forårsaget direkte eller indirekte af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, og som forhindrer os i at udføre vores forpligtelser over for dig.

 5. Disse vilkår og betingelser er udarbejdet på engelsk. Hvis de på noget tidspunkt præsenteres for kunderne på et andet sprog, og der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede tekst og enhver tekst på et andet sprog, har den engelsksprogede tekst forrang.

 6. Du må ikke tildele, overføre, debitere, oprette en trust over eller på anden måde handle med alle eller nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til vilkårene og betingelserne (eller foregive at gøre det) uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi er berettiget til at overdrage, overføre, opkræve, skabe en tillid over eller på anden måde handle med vores rettigheder i henhold til vilkårene og betingelserne, som vi finder passende.

 7. Hvis nogen af vilkårene og betingelserne anses for at være ulovlige, ugyldige eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal den del anses for at kunne adskilles fra resten af vilkårene og betingelserne og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i vilkår og betingelser.

 8. Eventuelle gældende skatter og gebyrer i forbindelse med tildelte gevinster eller præmier er udelukkende Kundens ansvar. Gevinster eller præmier kan ikke overføres, erstattes eller indløses til andre gevinster eller præmier.

 9. Intet sagt eller skrevet af nogen medarbejder eller agent for Slots777 skal udgøre en variation af vilkårene og betingelserne eller en autoriseret repræsentation om arten eller kvaliteten af ethvert aspekt af de produkter eller tjenester, som vi tilbyder. Bortset fra i tilfælde af svig eller svigagtig urigtig fremstilling, har vi intet ansvar over for dig for en sådan uautoriseret repræsentation.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

 1. Vilkårene og betingelserne og alle deres bestanddele er underlagt Curaçaos lovgivning og domstolene i det.

DELTE SPIL, TABEL OG DATABASEPLATFORM

 1. Uden begrænsning af begrænsningen på at have flere konti i de generelle vilkår og betingelser, kan vi kræve, at du kun har én konto hos os på den delte spilplatform.

 2. Du accepterer, at du efter vores eget skøn kan blive samlet i en delt spilplatform, og at i det omfang, du bryder vilkårene og betingelserne for et websted eller et brand, der opererer på den delte spilplatform, kan vi få dig blokeret , helt eller delvist, fra hele systemet, så du ikke må spille gennem nogen hjemmeside eller mærke ved hjælp af eller på den delte spilplatform.

AFBRYDELSE OG TILBAGETRÆKNING AF INDSATS

 1. Når du placerer et væddemål, ante eller blind ved et bord under et pengespil, betragtes disse penge i spil og kan ikke annulleres eller returneres til dig.

 2. Hvor du på forhånd har valgt en indsatsknap, der automatisk vil instruere et væddemål om at blive foretaget, hvis du ikke ønsker at satse, skal du fravælge væddemålsknappen, før din tur kommer, ellers vil et væddemål blive foretaget automatisk.

 3. I tilfælde af turneringer kan yderligere vilkår gælde, og disse kan omfatte, at når der foretages et turnerings-buy-in, har du mulighed for at afmelde dig fra turneringen, før den har anset for at være begyndt, og få refunderet det fulde beløb. opkøbsbeløb. Nogle undtagelser kan gælde afhængigt af turneringstypen.