Denne delen inneholder juridisk informasjon som du må lese og godta hvis du ønsker å få tilgang til eller bruke noen av de online og interaktive spillproduktene og -tjenestene som tilbys av Slots777. Vi kaller disse produktene og tjenestene som helhet "Slots777". Vi omtaler hvert enkelt spill (casino, spilleautomater, bingo osv.) som et "spillprodukt".

Når du får tilgang til og bruker Slots777 gjør du det på vilkårene i en kontrakt med oss som består av 3 hovedsett med vilkår:

 • Generelle vilkår og betingelser, som gjelder alle aspekter av Slots777. Disse finner du nedenfor.

 • Produktspesifikke vilkår, som er organisert med henvisning til hvilke av våre spillprodukter og tjenester som brukes av kunden. Du finner disse produktspesifikke vilkårene med det relevante spillproduktet eller -tjenesten.

 • Spilleregler eller husregler for individuelle produkter. Du finner også disse reglene med det aktuelle spillproduktet.

Du finner lenker nedenfor til hoveddelene av de generelle vilkårene. Klikk også på den relevante produktlenken øverst på denne siden for å få tilgang til og lese de ulike elementene i de produktspesifikke vilkårene og de gjeldende spillereglene eller husreglerne.

Når vi refererer til "Vilkår og betingelser" mener vi derfor de av vilkårene ovenfor som gjelder under omstendighetene. Det er også noen andre deler som vår Personvernpolicy, Bonuspolicy og andre aspekter som er relevante og alltid vil gjelde, og disse anses å være del av vilkårene og betingelsene.

Hvis det er uoverensstemmelse mellom de generelle vilkårene og noe annet, har de generelle vilkårene forrang.

Hvem vi er

"Vi", "vår", "oss" og "Slots777" refererer til medlemmene av gruppen av selskaper som tilbyr Slots777. "Du", "din", "Kunde" og "Spiller" refererer til at kunden vår registrerer seg hos oss for å få tilgang til Slots777.

Detaljene om konsernet er som følger:

slots777.casino er et merkenavn for Crackerjack Entertainment N.V., reg.nr. 162757, med sin registrerte adresse på Luikertuintjeweg Z/N (Zuikertuin Tower), Willemstad, Curaçao, lisensiert til å utføre online spilloperasjoner av Curaçaos regjering under lisens 365/ JAZ, underlisens GLH-OCCHKTW0701152018.

Somango Services Limited, som har sin registrerte adresse på Avlonos 1, Maria House, 1075, Nicosia, Kypros, er et heleid datterselskap av Crackerjack Entertainment N.V., som tilbyr administrasjon, betalings- og støttetjenester knyttet til driften av nettstedet.

Anvendelse av vilkår og betingelser

Du bør lese de generelle og produktspesifikke vilkårene og hus- eller spillreglene nøye før du registrerer deg hos oss, og deretter skrive ut og lagre dem sammen med alle bekreftelses-e-poster, transaksjonsdata, produktspesifikke vilkår og betalingsmåter som er relevante for din bruk av Slots777. Vi vil ikke sende inn kontrakten vår med deg, så du bør skrive den ut for arkivering.

Spesielt disse generelle vilkårene og betingelsene er lange. Du bør lese dem alle, da du vil være bundet av dem alle. Men for enkel tilgang finner du nedenfor lenker til seksjonene som spesielt fokuserer på spesifikke deler av vilkårene. Klikk på disse koblingene for å få direkte tilgang til disse delene.

 1. Du og dine ansvarsområder

 2. Åpne en konto

 3. Innloggingsdetaljer for kundeinformasjon og bruk av kundekonto

 4. Alder og identitetsbekreftelse

 5. Anti-hvitvasking og andre sikkerhetskontroller

 6. Elektroniske midler

 7. Uttak og innskudd

 8. Sovende og inaktive kundekontoer

 9. Suspendere og stenge en konto

 10. Spillergrenser og selvekskludering

 11. Plasser dine innsatser eller innsatser

 12. Gyldige spill og innsatser

 13. Datamaskinoverføringer og tilfeldig tallgeneratorprogramvare

 14. Sikkerhet og personvern

 15. Databeskyttelse og personopplysninger

 16. Bedrageri, samarbeid, upassende oppførsel og ulovlig aktivitet

 17. Chat/fellesskapsrom

 18. Bonuser og kampanjetilbud

 19. Lisensavtale og åndsverk

 20. Ansvar

 21. Klager og tvister

 22. Diverse

 23. Gjeldende lov og jurisdiksjon

 24. Delte spill, tabell- og databaseplattform

 25. Kansellering og uttak av spillplassering

Det er en betingelse for å få tilgang til eller bruke Slots777 at du godtar vilkårene og betingelsene, og du anses å ha akseptert dem ved å merke av i boksen på registreringsskjemaet. Ved å godta vilkårene og/eller ved fortsatt bruk av nettsidene våre, er du bundet av kontrakten du inngår.

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene og betingelsene. Vi vil imidlertid gjøre rimelige anstrengelser for å sikre at eventuelle vesentlige endringer i vilkårene og betingelsene vil bli varslet til deg ved hjelp av en passende metode avhengig av omfanget av slike endringer (for eksempel via e-post eller via en fremtredende melding på nettsidene).

Det er fortsatt ditt ansvar å periodisk sjekke vilkårene og betingelsene for å sikre at du fortsetter å godta dem, og du rådes til å sjekke vilkårene og betingelsene hver gang du går inn på eller bruker Slots777.

Hvis når en endring i vilkårene og betingelsene gjøres som du ikke ønsker å godta, kan du slutte å bruke den relevante delen av Slots777 eller stenge kontoen din. Din fortsatte tilgang til eller bruk av noen av nettstedene vil imidlertid bli ansett for å være din aksept av vilkårene og betingelsene og eventuelle endringer i dem på tidspunktet for tilgang eller bruk, bortsett fra at eventuelle spill eller innsatser mottatt (men ikke avgjort) eller andre transaksjoner før tidspunktet for endring av vilkårene og betingelsene vil være underlagt de allerede eksisterende vilkårene.

Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar noen endringer i vilkårene og betingelsene, bør du avstå fra å bruke Slots777.

Disse vilkårene trer i kraft fra 5. februar 2018 og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser.

DU OG DINE ANSVAR

 1. Du bekrefter overfor oss at du er over 18 år og oppfyller den lovlige alderen for gambling i ditt bostedsland, og du erkjenner at det kan være en krenkelse for deg å delta i gambling hvis du er under 18 år eller under den lovlige alderen i ditt land.

 2. Du bekrefter overfor oss at du har mental kapasitet til å ta ansvar for dine egne handlinger og kan inngå en juridisk bindende avtale med oss.

 3. Du forstår at ansatte i Slots777, dets lisenshavere, distributører, grossister, tilknyttede selskaper og datterselskaper ikke er kvalifisert til å delta i Slots777 med unntak av testing, verifisering osv.

 4. Du aksepterer at det er ditt ansvar å sikre overholdelse av gjeldende lokale eller nasjonale lover før du registrerer deg hos oss og/eller før du handler med oss, og du erkjenner at det kan være spesifikke lover i ditt land, bosted eller stedet der dine spill eller innsatser tilbys oss, som forbyr gambling.

 5. Du bekrefter overfor oss at du ikke vil få tilgang til eller bruke Slots777 fra en jurisdiksjon som forbyr slik tilgang eller bruk, eller hvis du er statsborger i en nasjonalstat som forbyr innbyggerne å delta i gambling (inkludert, uten begrensning, USA og dets territorier og avhengigheter).

 6. Du godtar at vi ikke tar noe ansvar for ditt brudd på gjeldende lokale eller nasjonale lover.

 7. Du aksepterer at eventuelle forslag eller materiale satt av oss ikke utgjør et tilbud, oppfordring eller invitasjon fra oss om bruk av eller abonnement på spill, spill eller andre tjenester i noen jurisdiksjon der slike aktiviteter er forbudt ved lov.

 8. Du aksepterer at vi forbeholder oss retten til, uansett årsak og når som helst, å nekte betaling av gevinster, stenge kontoen din eller suspendere tilgangen til Slots777 hvis du blir funnet å bryte dette kravet.

 9. Du aksepterer at vi også forbeholder oss retten til å blokkere levering av Slots777 helt eller delvis til ethvert territorium av en hvilken som helst grunn, uten varsel.

 10. Du bekrefter at din interesse for Slots777 er personlig og ikke profesjonell og at du deltar utelukkende for din egen underholdning.

 11. Du forstår at ved å bruke Slots777 kan du tape penger og du aksepterer fullt ansvar for slike tap.

 12. Du samtykker til levering av Slots777 av de forskjellige selskapene som er identifisert i disse vilkårene og betingelsene.

ÅPNE EN KONTO

 1. Du må åpne en konto hos oss (en "kundekonto" eller "konto"). Kundekontoen vil gjøre det mulig for deg å delta i de forskjellige produktene som tilbys på Slots777. Tilgang til og bruk av disse produktene er underlagt de relevante produktspesifikke vilkårene og spillereglene eller husregler som du allerede har akseptert ved å åpne kundekontoen din.

 2. Ethvert kredittkort, betalingskort eller annen betalingsmåte som du sender til oss i forbindelse med åpning av en kundekonto eller på et senere tidspunkt for bruk på en konto, må være ditt eget og i ditt navn. Vi har rett til å anta at du gjør det.

 3. Midler på kundekontoen din er ikke underlagt noen spesifikke tillitsordninger, men du aksepterer at dette ikke gir deg rett til renter som vi har rett til å beholde.

 4. Kun én kundekonto er tillatt per kunde, og kundekontoregistreringen må utføres av deg personlig. Vi forbeholder oss retten til å stenge eventuelle dupliserte kundekontoer, og å annullere alle veddemål eller innsatser plassert gjennom dupliserte kundekontoer. Du kan be om en ny kundekonto ved å kontakte Customer Support Team og oppgi årsaken til at du ber om den nye kontoen. Hvis en ny kundekonto åpnes (som er etter vårt skjønn), vil den gamle kundekontoen bli stengt.

 5. Hvis midler ved en feil blir kreditert kundekontoen din, har vi rett til å foreta passende justeringer av den. Hvis du bruker midlene som er kreditert ved en feiltakelse til å plassere spill eller innsatser, kan vi annullere alle slike innsatser og reversere eventuelle gevinster etter vårt skjønn.

 6. Hvis du tar ut penger som ved en feiltakelse er kreditert til kundekontoen din, må du tilbakebetale oss på forespørsel, og vi har rett til å motregne eventuelle påfølgende beløp du setter inn hos oss for å dekke dette ansvaret.

 7. Hvis du trenger hjelp til å åpne en kundekonto, vennligst kontakt Customer Support Team.

KUNDEINFORMASJON INNLOGGINGSDETALJER OG BRUK AV KUNDEKONTO

 1. Når du åpner en kundekonto, må du velge et brukernavn og passord som skal brukes for å få tilgang til din kundekonto. Du kan endre passordet ditt når som helst via Min konto - Profil.

 2. Brukernavnet og passordet ditt må oppbevares sikkert. Du er ansvarlig for dette. Spill og innsatser plassert av tredjeparter som er klar over disse detaljene vil bli ansett som gyldige.

 3. Det er ditt eget ansvar å sikre at all informasjon som du oppgir til oss, er knyttet til deg personlig, er nøyaktig og oppdatert og at den forblir slik og, i tilfelle transaksjonsinformasjon som innskudd eller uttak, at det gjenspeiler intensjonene dine.

 4. Du må ikke tillate noen annen person (inkludert, uten begrensning, personer under den påkrevde alderen for gambling) å bruke din kundekonto, akseptere noen premier eller delta i Slots777 under noen omstendigheter.

 5. Hvis du mener at en tredjepart har fått brukernavnet og/eller passordet ditt, bør du umiddelbart kontakte vårt kundestøtteteam.

 6. Du henvises til vår Personvernerklæring som gjelder informasjonen din.

ALDER OG IDENTITETSVERIFIKASJON

 1. Når vi avgjør om vi skal godta søknaden din om en kundekonto, kan vi gi informasjonen du har gitt oss til autoriserte tredjeparter for å bekrefte identiteten din og/eller kortopplysningene dine. De vil sjekke alle detaljer vi avslører til dem mot databaser (offentlige eller private) som de har tilgang til, og vil føre en oversikt over denne sjekken.

 2. Du godtar at vi kan behandle, bruke, registrere og avsløre personlig informasjon som du oppgir i forbindelse med søknaden din, og at slike personopplysninger kan registreres av oss eller tredjepartene som vi har gitt utlevering til.

 3. Spesielt kan vi ønske å bekrefte all informasjon du gir oss når du søker om en kundekonto eller forsøker å foreta et uttak for å sikre at du er 18 år eller eldre eller når den lovlige alderen for gambling i landet ditt. Dette kan spesielt gjelde der vi identifiserer bruken av en betalingsmetode som kan være tilgjengelig for personer under den lovlige alderen for gambling, og ethvert forsøk på å foreta et innskudd eller uttak kan bli blokkert inntil vi har fullført bekreftelsesprosessen.

 4. Vi vil prøve å utføre bekreftelsesprosessene våre elektronisk, men hvis vi ikke klarer det, kan vi be deg om å gi oss ytterligere dokumentasjon, og du vil bli bedt om å sende oss slike bevis senest 72 timer etter vår forespørsel. Dette kan innebære at du sender oss ting som en fargekopi av fotosiden til passet ditt, bildekjørekort, annen offentlig godkjent bildelegitimasjon, og en kopi av en nylig bruksregning, bank- eller kortutskrift, en maskert kopi av kortet brukes til betaling eller andre dokumenter som vi med rimelighet kan kreve for disse formålene.

 5. Du vil ikke kunne åpne eller i noen tilfeller bruke kontoen din eller ta ut gevinster før vår bekreftelsesprosess er tilfredsstillende gjennomført både i forhold til identitet, kortdetaljer og alder. I alle fall, hvis dette ikke kan gjøres, har vi rett til å suspendere kundekontoen din, og forhindre deg i å spille eller ta ut gevinster før disse sjekkene er fullført på tilfredsstillende måte.

 6. Spesielt hvis aldersverifiseringssjekker til slutt viser at du er mindreårig, vil vi returnere alle innsatser til deg, men er ikke forpliktet til å betale noen gevinster.

 7. I tillegg kan vi utføre tilfeldige sikkerhetskontroller når som helst og du aksepterer at vi har rett til å kreve ytterligere dokumentasjon for å verifisere deg i denne sammenhengen.

 8. Av sikkerhetshensyn så vel som for din beskyttelse, kan telefonsamtaler, e-poster og live-støttechatter til våre kundeserviceteam tas opp og overvåkes.

ANTI-HVASKVISNING OG ANDRE SIKKERHETSKONTROLLER

 1. I henhold til gjeldende lover knyttet til hvitvasking av penger og andre problemer, kan vi ønske å utføre spesifikke kontroller, og vi forbeholder oss retten til å nekte å akseptere innskudd og/eller utbetale gevinster før disse sjekkene er fullført.

 2. Hvis du ønsker å ta ut penger utover våre daglige grenser, må du kontakte betalingsteamet vårt. Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere dokumentasjon fra deg under disse omstendighetene.

 3. Midler som settes inn på en kundekonto må stamme fra en kilde som ikke er relatert til kriminelle eller ulovlige aktiviteter. Vi kan bli pålagt å varsle de aktuelle myndighetene hvis vi blir oppmerksomme på innskudd fra slike kilder.

ELEKTRONISKE FOND

 1. Vi holder pengene dine på kundekontoen din. Mengden ryddede midler du har tilgjengelig vil vises når du logger på kontoen din. Du samtykker til at vi kan gi deg slik informasjon på nettstedet.

 2. Du godtar at alle betalinger og uttak gjøres gjennom denne kundekontoen. Den økonomiske oppdateringen av din kundekonto vil skje via en avstemming mellom dataene på de ulike produktene og de faktiske midlene som vi har, som krediteres din kundekonto.

UTTAK OG INNSKUD

 1. Enhver referanse til betalinger til eller uttak fra en kundekonto er referanser til betaling til oss, og betaling fra oss, gjort gjennom våre betalingssystemer og prosesser fra tid til annen.

 2. Vi tilbyr flere forskjellige metoder for å gjøre et innskudd eller et uttak fra en kundekonto. Ytterligere detaljer om betalingsalternativene som tilbys for øyeblikket og eventuelle kostnader knyttet til dem, finner du i delen FAQ. Informasjon om innskudds- og uttaksgrenser, behandlingstider, kvalifikasjoner og behandlingsgebyrer finner du også her.

 3. Maksimalt antall betalingsmåter som kan registreres på en kundekonto til enhver tid er én.

 4. Bortsett fra der begrensninger for uttak gjelder til enhver tid (f.eks. i forhold til midler som oppstår fra bonusordninger), kan du ikke ta ut penger fra kundekontoen din mer enn én gang i uken forutsatt at alle betalinger er bekreftet og du har tilfredsstilt våre verifiseringsprosedyrer . Hvis du ønsker å gjøre hyppigere innløsningsforespørsler, vil et transaksjonsgebyr påløpe som reduserer innløsningsbeløpet.

 5. Der det er mulig vil midler som er tatt ut, alltid bli kreditert tilbake til opprinnelsen til innskuddet med mindre vi er forbudt eller ute av stand til å gjøre det, i så fall vil uttaket ditt bli behandlet med en alternativ metode. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å utføre ytterligere verifisering av sikkerhetshensyn og kreve et gebyr der det er aktuelt.

 6. Vi tillater ingen overføring av midler mellom kunder.

 7. Du bør gjøres oppmerksom på at noen kredittkortselskaper kategoriserer gamblingtransaksjoner som "kontanter" og kan kreve et fast og/eller rentegebyr fra betalingsdatoen.

 8. Der du foretar gjentatte innskudd og uttak uten tilsvarende spill på et spillprodukt (skal avgjøres etter vårt rimelige skjønn), forbeholder vi oss retten til å overføre tilknyttede bankgebyrer til deg ved å belaste kundekontoen din.

 9. Bankoverføringer til og fra bankkontoer (innskudd og uttak) medfører bankgebyrer, som kan variere i henhold til beløpet som overføres og som skal dekkes av kunden.

 10. Vi forbeholder oss retten til å kreve en rimelig provisjon på alle valutavekslinger som finner sted der, etter vår rimelige mening, et passende nivå av spill på et spillprodukt ikke har oppstått slik at kunden anses å misbruke valutakurssvingninger. Valutakursene våre beregnes i henhold til en dagskurs gitt av www.xe.com.

 11. Vi driver ikke kredittkontoer.

SOMENDE OG INAKTIVE KUNDEKONTOER

 1. Hvis du ikke har logget på kundekontoen din eller på annen måte ikke har fått tilgang til eller brukt den i en sammenhengende periode på tre kalendermåneder, skal kundekontoen din anses å være sovende eller inaktiv. Tilsvarende hvis vi har suspendert kundekontoen din av grunnene gitt i avsnittet Suspendere og stenge en konto for en slik periode, skal den anses som sovende eller inaktiv.

 2. Enhver kundekonto som anses å være sovende eller inaktiv vil bli administrert i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.

SUSPENDERING OG SLUTTING AV EN KONTO

 1. Under visse omstendigheter kan det hende vi må suspendere kontoen din eller få tilgang til pengene på kundekontoen din, noe som betyr at midlene dine kan være midlertidig utilgjengelige for deg å bruke eller ta ut.

 2. En konto eller tilgang til penger på den kan bli suspendert av en rekke årsaker, inkludert når vi har grunn til å tro at sikkerheten til kontoen din har blitt brutt, eller kontoen din blir brukt til ulovlig aktivitet eller uredelig formål ( inkludert hvitvasking), eller hvis det har vært tilbakeføringer på kontoen din, eller hvis vi har grunn til å tro at du er involvert i samarbeid eller juks av noe slag eller er under 18 år eller i en jurisdiksjon (eller statsborger i en jurisdiksjon) som gjør leveringen av spillproduktene til deg eller din bruk av dem ulovlig.

 3. Vi vil prøve å fullføre alle undersøkelser og håndtere årsaken til enhver suspensjon så snart som praktisk mulig i sammenheng med eventuelle juridiske eller regulatoriske forpliktelser som vi måtte ha, men inntil det er gjort kan vi fortsette suspensjonen eller velge å stenge kontoen etter eget skjønn. Vi kan også sette en suspensjon på plass eller stenge kundekontoen din når som helst (som vi kan bestemme etter eget skjønn).

 4. Hvis vi suspenderer en kundekonto eller tilgang til midlene på den, fjerner vi begrensningene hvis du sender inn en klage og gir oss rimelige bevis i forhold til våre bekymringer. Du må gi oss slike bevis senest innen tre (3) måneder fra suspensjonsdatoen. Prosedyren for å sende inn en klage er angitt i avsnittet Klager og tvister nedenfor.

 5. Vi forbeholder oss retten til å stenge en kundekonto når som helst etter vårt skjønn. Vi vil gi deg rimelig varsel før du gjør det, med mindre omstendighetene tilsier at vi juridisk eller praktisk talt ikke kan gjøre det.

 6. Du har rett til å stenge en kundekonto når som helst, forutsatt at kontoen din ikke viser en saldo skyldes oss. Du bør angi din intensjon overfor oss om å stenge en kundekonto ved å kontakte vårt kundeserviceteam. I dette tilfellet vil du få tilsendt beløpet som står til kreditt på kundekontoen din med en betalingsmåte bestemt av oss.

 7. Du godtar at tilbakeføring av innsatte midler skal anses som et brudd på disse vilkårene og betingelsene og gir oss rett til å suspendere eller stenge din kundekonto og avslutte vårt forhold til deg. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å beholde saldoen på kontoen (inkludert med hensyn til gevinster) for å oppveie ethvert tilbakeføringsansvar.

 8. Hvis du av en eller annen grunn mister retten til midlene på kundekontoen din (f.eks. på grunn av kriminell aktivitet), vil midlene bli behandlet i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.

 9. Du bør være klar over at disse bestemmelsene kommer i tillegg til alle andre bestemmelser angitt i forhold til et bestemt spillprodukt (f.eks. i produktspesifikke vilkår eller spill eller husregler), og at hvis det er konflikter, vil de mest restriktive reglene gjelde.

INNSKUDDSGRENSER OG SELVUTSLUTTELSE

 1. Når du først setter inn hos oss og når som helst etterpå, har du rett til å sette et innskudd eller annen grense (f.eks. innsats/innsats/bord/tap). Disse fasilitetene gjøres tilgjengelige for deg i samsvar med Retningslinjer for ansvarlig spill, og du må følge prosedyrene som er skissert der. Kunder bør spesielt merke seg at etter å ha satt noen grenser, bør de logge ut og logge på igjen for å være sikker på at grensene er aktivert.

 2. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at eventuelle grenser du setter blir overholdt, men vi er ikke ansvarlige overfor deg hvis du omgår våre prosedyrer (f.eks. fyll på kontoen din med midler som overskrider grensen din).

 3. Selv om de fleste kunder er i stand til å glede seg over gamblingen, slutter gambling å være morsomt for et svært lite antall kunder. For de kundene som ønsker å begrense gamblingen, tilbyr vi en selvekskluderingsfasilitet. Vi henviser deg også til Retningslinjer for ansvarlig spill, som fremhever hvor seriøst vi tar dette problemet og hjelpen vi gir.

 4. Selvekskludering er en formell prosess der vi slutter å tillate deg å ha eller drive en kundekonto hos oss i en periode fra 6 måneder til permanent, på din forespørsel. Det kan også være lurt å ta en pause fra gambling i en kort periode. I så fall kan du velge å ha en kort ekskluderingsperiode på mellom 1 uke og 3 måneder. I løpet av noen ekskluderingsperiode kan vi ikke godta noen innskudd eller innsatser eller gi deg tilgang til spillproduktene våre.

 5. Hvis du velger å ekskludere deg selv for en periode på 12 måneder eller mer, vil vi stenge kundekontoen din og returnere eventuell saldo til deg, og fjerne deg fra e-postlistene våre. Når du har ekskludert deg selv, kan vi ikke reversere denne prosessen uansett årsak (bortsett fra under en avkjølingsperiode), og du kan ikke søke om å åpne en ny kundekonto.

 6. Etter utløpet av en selvekskluderingsperiode kan du kontakte oss for å be om at vi gjenåpner kundekontoen din, noe vi kan gjøre etter eget skjønn. Etter en slik forespørsel, hvis vi åpner kontoen din igjen, vil vi gi deg en 1-dagers avkjølingsperiode før du igjen får tilgang til Slots777, hvor du kan velge å beholde ekskluderingen på plass.

 7. For å bruke spillergrensene våre eller selvekskludering, må du være logget på din kundekonto. Vi vil behandle forespørselen din ved mottak og bekrefte til deg via e-post, på din eksterne e-postkonto, når vi har satt ekskluderingen på plass. Vi vil bruke alle rimelige anstrengelser for å sikre overholdelse av forespørsler om selvekskludering.

 8. Programvare er tilgjengelig fra ulike organisasjoner for å hjelpe deg med selvekskludering. Du kan også finne flere råd og informasjon om ansvarlig gambling og beskyttelse av mindreårige og sårbare mennesker på nettet.

 9. Etter å ha implementert rimelige kontroller og sikkerhetstiltak for å sikre at mens du er selvekskludert, kan du ikke få tilgang til nettsidene våre og du ikke mottar markedsføringsmateriell om gambling fra oss, kan vi ikke holdes ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart hvis du er i stand til å fortsette å spille på nettsidene, eller hvis noe markedsføringsmateriale utilsiktet blir sendt til deg. Du bør også merke deg at selvekskludering fra Slots777 ikke ekskluderer deg fra andre lignende tjenester, og du bør også ta skritt for å ekskludere deg selv fra disse. Vi er ikke ansvarlige hvis du fortsetter å gamble andre steder (enten på andre parters nettsider eller lokaler).

 10. Vi vil anse enhver handling fra deg som involverer endring av registreringsdetaljer eller åpning av en ny kundekonto med i det vesentlige samme informasjon, men lagt inn i registreringsskjemaet på en annen måte, i et forsøk på å omgå en eksklusjon, som gir oss rett til å stenge din tilgang til Slots777 permanent.

 11. Til enhver tid under enhver gamblingaktivitet, enten i en periode med selvekskludering eller ikke (fra oss selv eller andre operatører), anbefaler vi at du søker akutt profesjonell hjelp hvis du på noen måte er ukomfortabel med gamblingen din.

PLASSER DINE INNSATS ELLER Satser

 1. Du kan satse eller satse opp til beløpet som er satt inn på kundekontoen din ved å bruke ett eller flere spillprodukter. Vi driver ikke kredittkontoer.

 2. Du er forpliktet til å sjekke at innsatsen eller innsatsinstruksjonene du sender inn er korrekte før du bekrefter innsatsen eller innsatsen. Det er ditt ansvar å sørge for at ethvert veddemål eller veddemål fra deg reflekterer intensjonene dine, og vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle feil du kan gjøre.

 3. Når en innsats tilbys av deg og aksepteres på et spillprodukt, belastes det tilsvarende beløpet mot kundekontoen din.

 4. Til enhver tid, der det er uenighet om detaljene for et spill eller innsats på et spillprodukt eller utfallet av et spill eller veddemål, skal våre elektroniske poster (som er en del av våre regulerte og reviderte tekniske fasiliteter) seire.

GYLDIGE INNSATS OG INNSATS

 1. Ethvert forslag eller annen informasjon plassert av oss på noen del av Slots777 er ikke et tilbud, men er en invitasjon til kunder om å legge frem et veddemål eller veddemålstransaksjon for aksept av oss. Et spill eller veddemål anses å være gyldig kun etter elektronisk bekreftelse på aksept. Først da blir den lagret på våre servere. Denne aksepten demonstreres med generering av et hånd- eller spillidentifikasjonsnummer eller annen transaksjon eller spillereferanse.

 2. Du godtar at registreringene til våre Slots777 skal være den endelige autoriteten for å avgjøre gyldigheten og vilkårene for alle spill eller innsatser du plasserer og omstendighetene de ble gjort under.

 3. Vi forbeholder oss retten til å nekte hele eller deler av et veddemål eller veddemål som tilbys oss, annullere et akseptert veddemål eller veddemål og tilbakeholde oppgjør av en hvilken som helst grunn som rettferdiggjør slik nektelse, slik som (men ikke bare) hvis vi har grunn å tro:

  * Du er under 18 år eller den lovlige alderen for gambling i ditt bostedsland;

  * Du er involvert i enhver aktivitet som etter vårt skjønn er ulovlig eller uakseptabel, inkludert svindel, hvitvasking av penger, samarbeid, bonusmisbruk, kamprigging eller juks av noe slag;

  * Du er i en jurisdiksjon (eller statsborger i en jurisdiksjon) som gjør leveringen av et spillprodukt til deg eller din bruk av det ulovlig.

 4. Vi er kun forpliktet til å utbetale gevinster som er virkelig vunnet i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Alle gevinster vil bli kreditert til din kundekonto.

DATAMASKINOVERFØRING OG PROGRAMVARE FOR TILFELDIG TALLGENERATOR

 1. Du aksepterer fullt ut at Slots777 og din interaksjon med den er avhengig av tilfredsstillende drift av datasystemer og nettverk, inkludert kommunikasjonsmedier, og at slik drift ikke er garantert å være tilgjengelig eller nøyaktig eller tilfredsstillende til enhver tid.

 2. Du aksepterer også at alle instruksjoner og svar sendes mellom deg og oss og/eller tredjeparter over Internett eller andre tilkoblingsmedier som verken du eller vi har kontroll over, og at vi ikke aksepterer noen risiko for funksjonsfeil eller utilstrekkelighet i noen måte å koble til media på.

 3. Vi vil bruke alle rimelige anstrengelser for å håndtere eventuelle feil eller funksjonsfeil i våre egne systemer og for å behandle kundene rettferdig i den forbindelse, og noen av konsekvensene av slike hendelser (spesielt angående avbrutt spill) er behandlet i produktspesifikke vilkår og betingelser eller gjeldende husregler eller spilleregler.

 4. Våre poster skal være avgjørende bevis for alle transaksjoner som gjøres med oss både i forhold til deres natur og verdi.

 5. Du godtar og godtar fullt ut at tilfeldig tallgeneratorprogramvare vil avgjøre utfallet av veddemål eller innsatser på spillproduktene (unntatt eventuelle peer-to-peer-spill) og at registreringen av slik programvare vil være endelig og avgjørende i alle henseender.

 6. Enhver klientprogramvare levert til deg eller lastet ned av deg for å aktivere eller forenkle tilkobling med et spillprodukt anses som din inndataprogramvare til Slots777, og informasjon levert av den vil være bindende for deg.

SIKKERHET OG PERSONVERN

 1. Du er enig i at sikkerhet er viktig for oss begge. I tillegg til sikkerhetskontroller vil vi bruke alle rimelige bestrebelser for å beskytte sikkerheten til operasjonene våre og kommunikasjonen mellom deg og oss, inkludert bruk av sikker teknologi for å beskytte informasjonen kundene sender til oss.

 2. Vi vil bruke alle rimelige anstrengelser for å opprettholde for våre egne systemer anti-denial-of-service (DOS) og anti-distribuert-denial-of-service (DDOS) beskyttelse, antivirus og andre teknologiske midler og prosesser for å sikre tilgang til systemene våre og informasjonen i den mot ondsinnet angrep.

 3. Vi vil håndtere informasjon i samsvar med vår Personvernerklæring som beskriver hvordan vi håndterer og beskytter din personlige informasjon og også i samsvar med relevante databeskyttelseslover og -forskrifter som påvirker vår virksomhet.

 4. Du erkjenner at vi har rett til å dele eller kan bli pålagt å dele dine personopplysninger med regulatorer og autoriserte organer som kreves av forskrifter som påvirker vår virksomhet, samt med rettshåndhevende myndigheter med det formål å etterforske svindel eller hvitvasking av penger eller andre ulovlig handling.

DATABESKYTTELSE OG PERSONOPPLYSNINGER

For å sikre at kreditt-, debet- eller betalingskortet ditt ikke blir brukt uten ditt samtykke, kan vi validere navn, adresse og annen personlig informasjon oppgitt av deg under bestillingsprosessen mot passende tredjepartsdatabaser. Ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene samtykker du til at slike kontroller utføres. Når du utfører disse kontrollene, kan personlig informasjon gitt av deg bli utlevert til et registrert kredittreferansebyrå som kan føre en oversikt over denne informasjonen. Du kan være trygg på at dette kun gjøres for å bekrefte identiteten din, at det ikke utføres en kredittsjekk og at kredittvurderingen din ikke påvirkes. All informasjon oppgitt av deg vil bli behandlet sikkert og i samsvar med våre Personvernregler.

SVINDEL, SAMMENSTILLING, ULIKTIG OPPFØRSEL OG ULOVLIG AKTIVITET

 1. Vi kan ha grunn til å mistenke at du har vært involvert i uredelig, upassende, samhandling, villedende, fiksende, manipulerende, juks eller annen uakseptabel aktivitet (enten ulovlig eller ikke) i forhold til din tilgang til eller bruk av Slots777. Slik aktivitet kan inkludere (men er ikke begrenset til)

  * at du har brukt eller forsøkt å bruke programvareassisterte metoder eller teknikker eller maskinvareenheter for å delta i et spillprodukt eller manipulere noen av våre spill- eller andre systemer;

  * at du har introdusert eller forsøkt å introdusere virus eller annen skadelig eller ondsinnet applikasjon eller materiale til systemene våre;

  * at du har introdusert eller forsøkt å introdusere ærekrenkende, uanstendig, fornærmende eller ulovlig materiale til systemene våre;

  * at du har samarbeidet eller forsøkt å samarbeide med en annen bruker eller brukere av et spillprodukt;

  * at du har deltatt i en handling som med vilje taper penger til en annen spiller (for eksempel chipdumping);

  * at du har misbrukt eller misbrukt bonustilbud eller kampanjer som tilbys av oss;

  * at du har oppgitt feil informasjon.

 2. Hvis vi har noen mistanke, har vi rett til å iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessige, inkludert uten begrensning,

  * umiddelbart blokkere deg fra å få tilgang til et spillprodukt;

  * stenge kundekontoen din;

  * suspendere kundekontoen din;

  * beslaglegge alle midler på kundekontoen din; og

  * annullere alle spill eller innsatser plassert av deg som ser ut til å ha blitt gjort ved bruk av slik aktivitet.

 3. Vi forbeholder oss retten til å søke de fullaste sivile og strafferettslige sanksjonene mot enhver kunde som er involvert i svindel, og å varsle relevante regulatoriske eller rettshåndhevende myndigheter der det er relevant. Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake betaling til enhver kunde der svindel er påstått eller mistenkt.

 4. Du skal holde skadesløs og være ansvarlig for å betale oss, på forespørsel, alle kostnader, kostnader eller tap påført eller forpliktelser pådratt oss (inkludert direkte, indirekte eller følgetap, tap av fortjeneste og tap av omdømme) som oppstår direkte eller indirekte fra din uredelige, upassende, hemmelige, villedende, fikse, manipulerende, juks eller annen uakseptabel aktivitet (uansett om det er ulovlig eller ikke).

CHAT/FELLESROM

 1. I noen spillprodukter kan vi tilby deg muligheten til å samhandle med andre kunder i virtuelle chat-/fellesskapsrom. Formålet med disse rommene er å gi underholdning og kommunikasjon til alle kunder. Vi forbeholder oss retten til å fjerne slike rom fullstendig eller blokkere tilgang til slike rom for enhver kunde når som helst.

 2. Du godtar at du er ansvarlig for din bruk av chat-/fellesskapsrom og du forplikter deg til å overholde chat-/fellesskapsrom-reglene i disse vilkårene og på spesifikke spillprodukter. Du aksepterer at hvis du bryter noen romregler, vil du bli utestengt fra rommet, enten for en periode eller permanent.

 3. Du godtar at all chat må være på engelsk eller det språket som er spesifikt for alle spesialdesignede språkspill, og at du kun kan chatte på en måte som er passende i et ansikt-til-ansikt-møte.

 4. Spesielt godtar du at ethvert stygt, fornærmende eller upassende språk ikke vil bli tolerert og at du ikke har lov til å trakassere, true eller sjenere andre kunder.

 5. Du samtykker i at du ikke vil legge ut eller overføre gjennom chat/fellesskapsrom noe ærekrenkende, truende, uanstendig, skadelig eller pornografisk materiale eller materiale som vil krenke eller på noen måte krenke andres rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter, rettigheter til konfidensialitet, eller rettigheter til personvern) eller forårsake krenkelser, nød eller ulempe eller som ikke overholder alle relevante lover.

 6. Du samtykker spesifikt i å ikke chatte om et spill mens det pågår, gi råd til en annen spiller gjennom chatten under et spill, oppfordre en spiller til å foreta seg noen form for handling, chatte om eventuelle kort som holdes inne eller kort du kan ha holdt under en hånd.

 7. Du godtar at chat/fellesskapsrom vil bli overvåket og at alle samtaler i slike rom vil bli logget og tatt opp og mistenkelige chatter rapportert til relevante myndigheter.

 8. Du godtar også at du ikke har lov til å markedsføre noen spill- eller spillprodukter (annet enn spillproduktene) i chat-/fellesskapsrommene eller andre steder på nettsidene.

 9. Du godtar behovet for, når du bruker et chat-/fellesskapsrom, å alltid ta følgende forholdsregler: holde identiteten din privat og ikke oppgi ditt fulle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller annen informasjon ( annet enn det som spesifikt er bedt om av Chat-moderatoren), som kan hjelpe noen å oppdage din faktiske identitet. Vi forbeholder oss retten til å endre den valgte chatten eller kallenavnet der det anses at navnet er upassende eller kan forårsake støt eller sjenanse for andre brukere.

 10. Du godtar at vi har rett til å kopiere, bruke, distribuere, tilpasse, modifisere, vise, reprodusere og overføre all informasjon som du kan legge inn i et chat-/fellesskapsrom og tillate andre brukere av Slots777 å se og kopiere slikt. informasjon til personlig bruk. Du samtykker imidlertid i at du ikke har rett til å gjøre noe av dette uten vår godkjenning, og at vi ikke er forpliktet til å gi det.

 11. Du godtar at, bortsett fra informasjon lagt ut av oss selv, representerer all informasjon som deles i et chat-/fellesskapsrom de personlige innspillene, meningene, synspunktene eller andre uttrykkene til den aktuelle brukeren og ikke oss selv, og at vi ikke er ansvarlige for eventuelle av dem.

 12. Du aksepterer ansvar for all informasjon du deler i et chat-/fellesskapsrom og at du er ansvarlig for eventuelle konsekvenser av slik informasjon.

 13. Du godtar at vi har rett til å redigere eller slette all informasjon som legges inn i et chat-/fellesskapsrom, inkludert, uten begrensning, informasjon som er i strid med noen av reglene ovenfor.

BONUSER OG KAMPANJETILBUD

 1. Du forstår at når du registrerer deg for Slots777, blir du bedt om å angi på registreringsskjemaet om du samtykker til å motta markedsføringslitteratur eller informasjon enten fra oss, våre partnere eller utvalgte tredjeparter.

 2. Vi kan fra tid til annen tilby eller tildele deg gratisbeløp eller bonusbeløp som skal krediteres kundekontoen din. Bonuser kan kun brukes i forbindelse med spillproduktene som er spesifisert når bonusen tilbys eller tildeles. Bruk av bonuser skal være i samsvar med ytterligere vilkår og betingelser for det relevante bonustilbudet eller gjeldende kampanjevilkår og begrensninger for bonusfrigivelse i det relevante tilbudet eller belønningen.

 3. I henhold til vilkårene i vår personvernerklæring og gjeldende databeskyttelseslover forbeholder vi oss retten til å sende spesielle kampanjer til deg. Kampanjetilbud kan ha spesielle vilkår knyttet til seg og vil kun være tilgjengelig i samsvar med gjeldende vilkår for slik kampanje.

 4. Bonustilbud og kampanjetilbud (med mindre de er uttrykt å være generelt tilgjengelige) er kun ment for den adresserte mottakeren eller kategorien av personer og kan ikke overføres. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren eller du ikke er en del av den tiltenkte kategorien, kan ikke tilbudet aksepteres av deg.

 5. Der vi tilbyr å matche en kundes første innskudd til en konto, vil disse matchende pengene tjenes etter kontantspill på det relevante spillproduktet og vil bli kreditert til kundekontoen i samsvar med vilkårene og betingelsene for kampanjen. Det vil bare være ett første matchet innskudd per kunde.

 6. Du godtar at det er ditt ansvar for å sikre at ethvert bonustilbud eller kampanje du er interessert i fortsatt er tilgjengelig (hvis bare tilgjengelig for en bestemt periode), at du er kvalifisert for det, og at du forstår eventuelle vilkår som gjelder for det .

 7. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall ganger du kan delta i en bonus eller et kampanjetilbud. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i selve tilbudet, er bonuser og kampanjetilbud begrenset til én konto per person, familie, husstandsadresse, e-postadresse, kredittkortnummer og andre vanlige miljøer (brorskap, universitet, biblioteker, etc.). Der flere deltakelser er tillatt, forbeholder vi oss retten til å begrense antall deltakelser, etter eget skjønn.

 8. Identiteten til deltakerne i ethvert bonus- eller kampanjetilbud vil bli bestemt på grunnlag av kriterier som vi kan velge etter eget skjønn, for eksempel alle eller en kombinasjon av følgende: navn, adresse, e-postadresse, kreditt/gebyr/ debetnummer, IP-adresse og andre former for identifikasjon.

 9. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i gjeldende vilkår, kan ikke bonuser og kampanjetilbud brukes i kombinasjon med andre bonus- eller kampanjeordninger.

 10. Hvis det pålegges, må frigivelseskrav eller uttaksbegrensninger være oppfylt før noen bonuser eller kampanjebeløp kan spilles med eller utbetales. Bruk eller uttak av bonus- eller kampanjebeløp vil kun være mulig ved å overholde gjeldende vilkår, inkludert, uten begrensning, med hensyn til eventuelle kvalifiseringer eller begrensninger.

 11. Alle utbetalinger kan bli gjenstand for revisjon før behandling, og vi forbeholder oss retten til å kreve tilbake bonuser eller eventuelle gevinster hvis en utbetaling mislykkes i noen revisjoner.

 12. Gratis bonusmidler utvides til spillere som et middel til å supplere spilletid og er ikke ment å erstatte kontantinnskudd og innsatser. Manipulering av bonusstrukturen vår for å utelukke nye kontantinnskudd og forenkle kontinuerlige innløsninger anses som misbruk av intensjon. Spillere som viser denne oppførselen kan få bonusprivilegier suspendert etter ledelsens skjønn.

LISENSAVTALE OG INTELLEKTUELL EIENDOM

 1. Slots777- og spillproduktene inkluderer enhver klientprogramvare som eies av eller er lisensiert til oss som kan leveres av oss til deg eller lastes ned fra kilder som er gjort tilgjengelige av oss for bruk med hvilken som helst del av Slots777- og spillproduktene og inkluderer også alle varemerker , handelsnavn, domenenavn, logoer, bilder, design, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd, tekst og annet innhold (alt sammen kalt "Slots777 IPR")

 2. Du erkjenner at alle eierskapsrettigheter og alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i Slots777 IPR eies av oss eller våre lisensgivere, og at du ikke har noen rettigheter eller andre interesser i noen slike gjenstander med unntak av det som er uttrykkelig angitt i vilkårene og betingelsene .

 3. Du gis en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-overførbar lisens til å bruke Slots777 IPR utelukkende med det formål å få tilgang til og bruke Slots777 og spillproduktene og for ingen andre formål.

 4. Du kan ikke underlisensiere, tildele eller overføre lisensen gitt til deg, eller leie eller lease eller dele med hele eller deler av slik lisens eller Slots777 IPR inkludert i slik lisens.

 5. Du kan bruke hvilken som helst klientprogramvare på en datamaskin der du, på tidspunktet for slik bruk, er den primære brukeren.

 6. Du kan ikke overføre, kopiere, reprodusere, distribuere, utnytte eller gjøre noen annen bruk av materiale på nettsidene på noen annen måte enn med det formål å vise det på din dataskjerm og skrive det ut for å se innholdet.

 7. Du kan ikke koble nettsidene til andre nettsider uten vår tillatelse.

 8. I forhold til Slots777 IPR kan du ikke -

  * omvendt utvikle, dekompilere, demontere, modifisere, oversette, gjøre ethvert forsøk på å oppdage kildekoden, eller lage avledede verk basert på den;

  * krenke opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrett til noe av det enten ved uautorisert kopiering eller distribusjon eller på annen måte som alt er strengt forbudt, og du aksepterer at hvis du gjør det har vi rett til å ta sivile eller straffesaker mot deg som vi anser som passende.

 9. Du kan få tilgang til informasjon om, og laste ned og skrive ut utdrag fra nettsidene kun for personlig bruk. Ingen rettigheter, tittel eller interesse i noe nedlastet materiale eller klientprogramvare overføres til deg ved nedlasting, og du har uttrykkelig forbud mot å bruke slikt materiale til kommersielle formål med mindre dette er skriftlig avtalt med oss på forhånd.

BYRDE

 1. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene, og spesielt i denne delen, skal virke slik at de utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet.

 2. Du aksepterer at Slots777, spillproduktene, alle nettsteder og eventuell klientprogramvare gjøres tilgjengelig eller leveres til deg "som den er" med eventuelle feil eller mangler og enhver representasjon, garanti, betingelse eller garanti overhodet, uttrykt eller underforstått ( inkludert, uten begrensning, enhver underforstått garanti for nøyaktighet, fullstendighet, uavbrutt levering, kvalitet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse) er ekskludert i den fulle utstrekning loven tillater.

 3. Under ingen omstendigheter (inkludert, uten begrensning, i kontrakt, uaktsomhet eller annen erstatning) er vi eller noen av våre programvareleverandører eller lisensgivere ansvarlige for noen skade, tap, krav, tap av data, tap av inntekt, tap av fortjeneste eller tap av mulighet, tap av eller skade på eiendom, generelle skader eller direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader, eksemplariske eller straffbare skader av noe slag som oppstår som følge av eller i forbindelse med din tilgang til, eller bruk av eller manglende evne. for å få tilgang til eller bruke, Slots777, spillproduktene, ethvert nettsted og enhver klientprogramvare eller ethvert element av dem selv om vi har blitt informert om eller blitt klar over muligheten for slike skader eller tap eller at et slikt tap var forutsigbart. Du samtykker i å holde oss og våre programvareleverandører og lisensgivere skadesløse mot eventuelle krav i forbindelse med slike saker.

 4. Der spillingen din har blitt avbrutt av en eller annen grunn, vil konsekvensene av en slik hendelse bli håndtert i henhold til de produktspesifikke vilkårene, husreglene eller spillereglene som gjelder for det relevante spillproduktet du deltar i.

 5. Du erkjenner, godtar og godtar spesifikt at vi ikke er ansvarlige overfor deg for:

  * den ærekrenkende, støtende eller ulovlige oppførselen til en annen kunde eller for noe som viser seg å være villedende, unøyaktig, ærekrenkende, truende, uanstendig eller på annen måte ulovlig, enten det kommer fra en annen kunde eller på annen måte;

  * ethvert tap som oppstår som følge av bruk, misbruk eller misbruk av din kundekonto eller noen av våre produkter og tjenester og de tilsvarende nettstedene;

  * ethvert tap som oppstår ved overføring av informasjon fra eller til oss eller fra eller til våre nettsider via internett eller andre tilkoblingsmedier;

  * eventuelle tekniske feil, systemhavari, defekter, forsinkelser, avbrudd, manipulert eller upassende dataoverføring, tap eller korrupsjon av data eller kommunikasjonslinjer (inkludert eventuelle feil som påvirker muligheten for interaktive TV-returveier), distribuert fornektelse av tjenesteangrep, virus eller andre uønskede teknologiske hendelser som oppstår i forbindelse med din tilgang til eller bruk av våre produkter og tjenester;

  * nøyaktigheten, fullstendigheten eller valutaen til informasjonstjenester som tilbys eller statistikk som vises på nettsidene;

  * enhver unnlatelse fra vår side i å overholde noen retningslinjer for selvekskludering som vi kan ha på plass fra tid til annen; eller

  * enhver unnlatelse fra vår side i å samhandle med deg der vi kan ha bekymringer om aktivitetene dine.

 6. Du godtar at vi ikke støtter innholdet i og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller informasjonen i tredjeparts reklame, markedsføring, lenker eller annen tilstedeværelse på nettsidene. Spesielt er vi ikke ansvarlige.

 7. Du godtar at vi er fri fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatgebyrer, fremsatt av tredjepart i forbindelse med din bruk av nettsidene, inkludert at du bryter vilkår og betingelser, gjeldende lover eller rettighetene til en annen person eller enhet.

 8. Du godtar at vårt maksimale ansvar i henhold til denne avtalen, under alle omstendigheter bortsett fra for betaling av gevinster eller andre penger tilkommer deg fra kontoen din, er USD 2000 (eller tilsvarende alternativ valuta).

 9. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for overholdelse av det faktum at du kan være juridisk forpliktet til å gjøre rede for og foreta betalinger til de relevante skattemyndighetene i forbindelse med din bruk av eller tilgang til Slots777 eller spillproduktene, inkludert spesielt i forhold til til noen av dine gevinster og at dette forblir ditt ansvar.

 10. Du godtar at du ikke skal ha noen sak eller andre rettigheter eller krav mot programvareutvikleren av spillproduktene for noen sak, årsak eller ting som involverer din deltakelse i spillproduktene.

KLAGER OG TVISTER

 1. Med "klage" mener vi en klage du har på ethvert aspekt av vår oppførsel i forhold til din omgang med oss, og med "tvist" mener vi enten en klage som ikke løses gjennom klageprosedyren eller en uenighet som er relatert til utfallet av en gamblingtransaksjon på et spillprodukt.

 2. Hvis du har en klage, bør du i første omgang kontakte Customer Support Team. Klager bør fremsettes så snart som mulig etter at det oppstår forhold som gjør at du har en klage. Klager vil bli behandlet under klageprosedyren.

 3. Vi vil bruke vår rimelige innsats for å løse en klage umiddelbart. Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med vår løsning på klagen din, har du rett til å eskalere saken som beskrevet i våre retningslinjer for tvisteløsning

 4. Alle tvister behandles under våre retningslinjer for konfliktløsning.

 5. Vi forbeholder oss retten til å registrere all kommunikasjon med deg og enhver annen person angående klager eller tvister. Hvis det er uenighet om innholdet i en slik kommunikasjon, vil det bli henvist til slike poster og til vår transaksjonsdatabase som, i fravær av motstridende bevis, vil være avgjørende.

 6. Du blir minnet om at under andre bestemmelser i vilkårene og betingelsene har både du og vi rett til å stenge eller suspendere driften av kontoen din, og at dette kan skje mens en klage eller tvist er under behandling.

 7. Du godtar at eventuelle klager og tvister er og forblir konfidensielle både mens en løsning søkes og i etterkant. Du samtykker i at du ikke skal avsløre eksistensen, arten eller detaljene til noen klager eller tvister til noen tredjepart annet enn under retningslinjene for konfliktløsning (som skal inkludere diskusjon av slike klager og tvister i et chatterom eller forum som tilbys av oss selv eller en tredjepart).

 8. Du aksepterer at enhver unnlatelse av å overholde denne konfidensialitetsforpliktelsen er et brudd på vilkårene og betingelsene, og at vi forbeholder oss retten til ikke å fortsette å søke en løsning på din klage eller tvist.

Klageprosedyre

 1. Som et første trinn, hvis du sender inn en klage, vil vi undersøke saken på en måte som er rettferdig og objektiv og informere deg om resultatet og/eller vår avgjørelse så snart vi med rimelighet kan. Vi må kanskje be deg om mer informasjon eller passende bevis fra deg for å behandle klagen din.

 2. Hvis klagen din ikke blir løst til din tilfredshet i den første fasen, kan du be om at saken eskaleres og vurderes på nytt. I slike tilfeller, som et andre trinn, vil klagen din bli henvist internt til en seniorleder som vil foreta en uavhengig vurdering. Vi vil informere deg om resultatet og/eller avgjørelsen vår så snart vi med rimelighet kan, og vi må kanskje be deg på nytt om mer informasjon eller passende bevis

Retningslinjer for tvisteløsning

 1. Hvis du har en tvist som ikke oppstår fra en uløst klage, bør du som en første fase bruke vår klageprosedyre for å søke en løsning på den tvisten. Du er ikke forpliktet til å gjøre det og kan umiddelbart henvise til en uavhengig dommer som beskrevet nedenfor.

 2. Du kan henvise en tvist (inkludert en uløst klage) til en uavhengig dommer. Hvis tvisten gjelder et spillprodukt, avgjøres den aktuelle dommeren ved referanse til det spillproduktet.

 3. Enhver tvist som ikke bare er relatert til et bestemt spillprodukt skal henvises til regulatoren for spillproduktet du har gamblet mest på.

 4. Når en tvist henvises til en regulator, vil dette bli behandlet i henhold til lovene og tvisteløsningsprosessene spesifisert av en slik regulator, og den resulterende avgjørelsen skal være endelig og bindende, og du vil derfor ikke ha ytterligere klage til domstolene. Når du henviser en tvist til en annen uavhengig tredjepart, vil du alltid gå til domstolene hvis du mener det er hensiktsmessig.

DIVERSE

 1. Hvis du ikke forstår noen av vilkårene og betingelsene, vennligst kontakt vårt kundestøtteteam.

 2. Vilkårene og betingelsene (og alle dokumentene det refereres til her) utgjør hele avtalen mellom oss, og det er ingen andre vilkår som gjelder.

 3. Ingen del av vilkårene og betingelsene skal anses som frafalt av noen part med mindre en fraskrivelse er gitt skriftlig av den parten.

 4. Vi skal ikke være ansvarlige for brudd på denne avtalen fra oss i den grad det er forårsaket direkte eller indirekte av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll og som hindrer oss i å utføre våre forpliktelser overfor deg.

 5. Disse vilkårene og betingelsene er utformet på engelsk. Hvis de på noe tidspunkt presenteres for kundene på et annet språk og det er en konflikt eller inkonsekvens mellom den engelskspråklige teksten og en tekst på et annet språk, skal den engelskspråklige teksten ha forrang.

 6. Du kan ikke tildele, overføre, belaste, opprette en trust over eller på annen måte handle med alle eller noen av dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til vilkårene og betingelsene (eller påstå å gjøre det) uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Vi har rett til å tildele, overføre, belaste, opprette en trust over eller på annen måte handle med våre rettigheter under vilkårene og betingelsene slik vi finner passende.

 7. Hvis noen av vilkårene og betingelsene anses som ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal den delen anses å kunne skilles fra resten av vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene i vilkårene og betingelsene.

 8. Eventuelle gjeldende skatter og avgifter i forbindelse med tildelte gevinster eller premier er kundens eget ansvar. Gevinster eller premier kan ikke overføres, erstattes eller løses inn mot andre gevinster eller premier.

 9. Ingenting sagt eller skrevet av noen ansatt eller agent for Slots777 skal utgjøre en variasjon av vilkårene og betingelsene eller en autorisert representasjon om arten eller kvaliteten til noen aspekter av produktene eller tjenestene vi tilbyr. Bortsett fra i tilfelle svindel eller uredelig uriktig fremstilling, skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg for slik uautorisert representasjon.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

 1. Vilkårene og betingelsene og alle deres bestanddeler er underlagt lovene på Curaçao og domstolene i det.

DELTE SPILL, TABELL OG DATABASEPLATTFORM

 1. Uten begrensning på begrensningen på å ha flere kontoer i de generelle vilkårene og betingelsene, kan vi kreve at du bare har én konto hos oss på den delte spillplattformen.

 2. Du godtar at du kan bli samlet inn i en delt spillplattform, etter eget skjønn, og at i den grad du bryter vilkårene og betingelsene for ett nettsted eller en merkevare som opererer på den delte spillplattformen, kan vi få deg blokkert , helt eller delvis, fra hele systemet slik at du ikke kan spille gjennom noen nettside eller merkevare ved å bruke eller på den delte spillplattformen.

KANSELLERING OG UTTAK AV INNSATSPLASSERING

 1. Når du plasserer en innsats, ante eller blind ved et bord under et pengespill, anses disse pengene i spill og kan ikke kanselleres eller returneres til deg.

 2. Der du har forhåndsvalgt en innsatsknapp som automatisk instruerer at et spill skal gjøres, hvis du ikke ønsker å satse, må du velge bort innsatsknappen før det er din tur, ellers vil en innsats bli gjort automatisk.

 3. Når det gjelder turneringer, kan ytterligere vilkår gjelde, og disse kan inkludere at når et turneringskjøp gjøres, har du muligheten til å avregistrere deg fra turneringen før den har ansett å ha startet og å få refundert hele beløpet. innkjøpsbeløp. Noen unntak kan gjelde avhengig av type turnering.