Det här avsnittet innehåller juridisk information som du behöver läsa och acceptera om du vill komma åt eller använda någon av online och interaktiva spelprodukter och tjänster som tillhandahålls av Slots777. Vi kallar dessa produkter och tjänster som helhet "Slots777". Vi hänvisar till varje enskilt spel (casino, slots, bingo etc) som en "Spelprodukt".

När du kommer åt och använder Slots777 gör du det på villkoren i ett kontrakt med oss som består av tre huvuduppsättningar av villkor:

 • Allmänna villkor, som gäller för alla aspekter av Slots777. Du hittar dessa nedan.

 • Produktspecifika villkor, som är organiserade med hänvisning till vilken av våra spelprodukter och tjänster som används av kunden. Du hittar dessa produktspecifika villkor med den relevanta spelprodukten eller tjänsten.

 • Spelregler eller husregler för enskilda produkter. Du hittar även dessa regler med den relevanta spelprodukten.

Nedan hittar du länkar till huvudavsnitten i de allmänna villkoren. Klicka också på den relevanta produktlänken högst upp på denna sida för att komma åt och läsa de olika artiklarna i de produktspecifika villkoren och tillämpliga spelregler eller husregler.

När vi hänvisar till "Villkor och villkor" menar vi därför de av ovanstående villkor som gäller under omständigheterna. Det finns även några andra delar såsom vår Sekretesspolicy, vår Bonuspolicy och andra aspekter som är relevanta och alltid kommer att gälla och dessa anses vara del av villkoren.

Om det finns någon inkonsekvens mellan de allmänna villkoren och något annat, har de allmänna villkoren företräde.

Vilka vi är

"Vi", "vår", "oss" och "Slots777" hänvisar till medlemmarna i gruppen av företag som tillhandahåller Slots777. "Du", "din", "Kund" och "Spelare" syftar på att vår kund registrerar sig hos oss för att få tillgång till Slots777.

Information om företagsgruppen är följande:

slots777.casino är ett varumärke som tillhör Crackerjack Entertainment N.V., reg nr 162757, med sin registrerade adress på Luikertuintjeweg Z/N (Zuikertuin Tower), Willemstad, Curaçao, licensierad att bedriva onlinespelverksamhet av Curaçaos regering under licens 365/ JAZ, underlicensiera GLH-OCCHKTW0701152018.

Somango Services Limited, med sin registrerade adress på Avlonos 1, Maria House, 1075, Nicosia, Cypern, är ett helägt dotterbolag till Crackerjack Entertainment N.V., som tillhandahåller administration, betalning och supporttjänster relaterade till driften av webbplatsen.

Tillämpning av villkoren

Du bör läsa de allmänna och produktspecifika villkoren och hus- eller spelreglerna noggrant innan du registrerar dig hos oss, sedan skriva ut och lagra dem tillsammans med alla bekräftelsemail, transaktionsdata, produktspecifika villkor och betalningsmetoder som är relevanta för din användning av Slots777. Vi kommer inte att lämna in vårt kontrakt med dig, så du bör skriva ut det för dina arkiv.

I synnerhet är dessa allmänna villkor långa. Du bör läsa dem alla eftersom du kommer att vara bunden av dem alla. Men för att underlätta åtkomsten hittar du nedan länkar till de avsnitt som särskilt fokuserar på specifika delar av termerna. Klicka på dessa länkar för att komma direkt till dessa avsnitt.

 1. Du och ditt ansvar

 2. Öppna ett konto

 3. Inloggningsuppgifter för kundinformation och användning av kundkonto

 4. Ålder & identitetsverifiering

 5. Anti-penningtvätt och andra säkerhetskontroller

 6. Elektroniska fonder

 7. Uttag och insättningar

 8. Slumrande och inaktiva kundkonton

 9. Stänga av och stänga ett konto

 10. Spelargränser och självuteslutning

 11. Placera dina insatser eller satsningar

 12. Giltiga insatser och satsningar

 13. Datoröverföringar och slumptalsgeneratorprogramvara

 14. Säkerhet och integritet

 15. Dataskydd och personuppgifter

 16. Bedrägeri, maskopi, otillbörligt beteende och olaglig aktivitet

 17. Chatt/Community Rooms

 18. Bonuser och kampanjerbjudanden

 19. Licensavtal och immateriella rättigheter

 20. Ansvar

 21. Klagomål och tvister

 22. Övrigt

 23. Gällande lag och jurisdiktion

 24. Delade spel, bord och databasplattform

 25. Annullering och uttag av spelplacering

Det är ett villkor för att få tillgång till eller använda Slots777 att du accepterar villkoren och du anses ha accepterat dem genom att markera rutan på registreringsformuläret. Genom att acceptera villkoren och/eller genom fortsatt användning av våra webbplatser är du bunden av det avtal du gör.

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren. Vi kommer dock att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla väsentliga ändringar av villkoren kommer att meddelas dig med en lämplig metod beroende på omfattningen av sådana ändringar (till exempel via e-post eller via ett framträdande meddelande på webbplatserna).

Det förblir ditt ansvar att regelbundet kontrollera villkoren för att säkerställa att du fortsätter att acceptera dem och du rekommenderas att kontrollera villkoren varje gång du går in på eller använder Slots777.

Om när en ändring av villkoren görs som du inte vill acceptera kan du sluta använda den relevanta delen av Slots777 eller stänga ditt konto. Din fortsatta åtkomst eller användning av någon av webbplatserna kommer dock att anses vara ditt godkännande av villkoren och alla ändringar av dem vid tidpunkten för åtkomst eller användning, förutom att eventuella insatser eller satsningar som tas emot (men inte avgjorts) eller andra transaktioner före tidpunkten för någon ändring av villkoren kommer att omfattas av de redan existerande villkoren.

Om du vid något tillfälle inte accepterar några ändringar av villkoren, bör du avstå från att använda Slots777.

Dessa villkor träder i kraft den 5 februari 2018 och ersätter alla tidigare villkor.

DU OCH DITT ANSVAR

 1. Du bekräftar för oss att du är över 18 och uppfyller den lagliga åldern för spel i ditt hemland och du erkänner att det kan vara ett brott för dig att delta i spel om du är under 18 år eller under laglig ålder i ditt land.

 2. Du bekräftar för oss att du har mental förmåga att ta ansvar för dina egna handlingar och kan ingå ett juridiskt bindande avtal med oss.

 3. Du förstår att anställda hos Slots777, dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag och dotterbolag inte är berättigade att delta i Slots777 förutom i syfte att testa, verifiera etc.

 4. Du accepterar att det är ditt ansvar att säkerställa efterlevnad av dina tillämpliga lokala eller nationella lagar innan du registrerar dig hos oss och/eller innan du handlar med oss, och du bekräftar att det kan finnas specifika lagar i ditt land, din bosättningsort eller plats från vilken dina insatser eller satsningar erbjuds oss, som förbjuder hasardspel.

 5. Du bekräftar för oss att du inte kommer att komma åt eller använda Slots777 från en jurisdiktion som förbjuder sådan åtkomst eller användning eller om du är medborgare i en nationalstat som förbjuder dess medborgare att delta i hasardspel (inklusive, utan begränsning, USA och dess territorier och beroenden).

 6. Du accepterar att vi inte tar något ansvar för ditt brott mot tillämpliga lokala eller nationella lagar.

 7. Du accepterar att eventuella förslag eller material som anges av oss inte utgör ett erbjudande, uppmaning eller inbjudan från oss för användning av eller prenumeration på vadslagning, spel eller andra tjänster i någon jurisdiktion där sådan verksamhet är förbjuden enligt lag.

 8. Du accepterar att vi förbehåller oss rätten, oavsett anledning och när som helst, att vägra betalning av vinster, stänga ditt konto eller stänga av åtkomsten till Slots777 om du upptäcker att du bryter mot detta krav.

 9. Du accepterar att vi också förbehåller oss rätten att blockera tillhandahållandet av Slots777 helt eller delvis till vilket territorium som helst av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande.

 10. Du bekräftar att ditt intresse för Slots777 är personligt och inte professionellt och att du deltar enbart för din egen underhållning.

 11. Du förstår att genom att använda Slots777 kan du förlora pengar och du accepterar fullt ansvar för sådana förluster.

 12. Du samtycker till tillhandahållandet av Slots777 av de olika företag som identifieras i dessa villkor.

ÖPPNA ETT KONTO

 1. Du måste öppna ett konto hos oss (ett "Kundkonto" eller "Konto"). Kundkontot gör det möjligt för dig att delta i de olika produkterna som tillhandahålls på Slots777. Tillgång till och användning av dessa produkter är föremål för relevanta produktspecifika villkor och spelregler eller husregler som du redan har accepterat genom att öppna ditt kundkonto.

 2. Alla kreditkort, betalkort eller andra betalningssätt som du skickar till oss i samband med att du öppnar ett kundkonto eller vid något senare tillfälle för användning på ett konto måste vara ditt eget och i ditt namn. Vi har rätt att anta att du gör det.

 3. Medel som finns på ditt kundkonto är inte föremål för några specifika förtroendearrangemang, men du accepterar att detta inte ger dig rätt till ränta som vi har rätt att behålla.

 4. Endast ett kundkonto är tillåtet per kund och kundkontoregistreringen måste utföras av dig personligen. Vi förbehåller oss rätten att stänga eventuella dubbletter av kundkonton och ogiltigförklara alla insatser eller satsningar som görs genom dubbletter av kundkonton. Du kan begära ett nytt kundkonto genom att kontakta vårt kundsupportteam och ange anledningen till att du begärde det nya kontot. Om ett nytt kundkonto öppnas (vilket är efter vårt eget gottfinnande), kommer det gamla kundkontot att stängas.

 5. Om pengar av misstag krediteras ditt kundkonto, har vi rätt att göra lämplig justering av det. Om du använder pengarna som av misstag krediterats för att placera spel eller satsningar, kan vi annullera alla sådana satsningar och återföra eventuella vinster efter vårt gottfinnande.

 6. Om du tar ut pengar som av misstag krediterats ditt kundkonto måste du återbetala oss på begäran och vi har rätt att kvitta eventuella efterföljande belopp som du sätter in hos oss för att uppfylla detta ansvar.

 7. Om du behöver hjälp med att öppna ett kundkonto, vänligen kontakta vårt kundsupportteam.

KUNDINFORMATION INLOGGNINGSUPPGIFTER OCH ANVÄNDNING AV KUNDKONTO

 1. När du öppnar ett kundkonto måste du välja ett användarnamn och lösenord som kommer att användas för att komma åt ditt kundkonto. Du kan ändra ditt lösenord när som helst via Mitt konto - Profil.

 2. Ditt användarnamn och lösenord måste förvaras säkert. Du är ansvarig för detta. Satsningar och satsningar som lagts av tredje parter som är medvetna om dessa detaljer kommer att betraktas som giltiga.

 3. Det är ditt ensamma ansvar att säkerställa att all information som du tillhandahåller oss avser dig personligen, är korrekt och uppdaterad och att den förblir så och, i fallet med transaktionsinformation såsom insättningar eller uttag, att det speglar dina avsikter.

 4. Du får inte tillåta någon annan person (inklusive, utan begränsning, någon person under den ålder som krävs för spel) att använda ditt kundkonto, acceptera några priser eller delta i Slots777 under några omständigheter.

 5. Om du tror att en tredje part har fått ditt användarnamn och/eller lösenord, bör du omedelbart kontakta vårt kundsupportteam.

 6. Du hänvisas till vår Sekretesspolicy som gäller din information.

ÅLDER OCH IDENTITETSVERIFIERING

 1. När vi beslutar om vi ska acceptera din ansökan om ett kundkonto kan vi komma att tillhandahålla den information du har gett oss till auktoriserade tredje parter för att bekräfta din identitet och/eller kortuppgifter. De kommer att kontrollera alla detaljer vi avslöjar till dem mot alla databaser (offentliga eller privata) som de har tillgång till och kommer att hålla ett register över den kontrollen.

 2. Du samtycker till att vi får behandla, använda, registrera och avslöja personlig information som du lämnar i samband med din ansökan och att sådana personuppgifter kan registreras av oss eller de tredje parter som vi har lämnat ut till.

 3. I synnerhet kan vi vilja verifiera all information du ger oss när du ansöker om ett kundkonto eller försöker göra ett uttag för att säkerställa att du är 18 år eller äldre eller uppfyller den lagliga åldern för spel i ditt land. Detta kan särskilt gälla när vi identifierar användningen av en betalningsmetod som kan vara tillgänglig för individer under den lagliga åldern för spel och varje försök att göra en insättning eller uttag kan blockeras tills vi har slutfört verifieringsprocessen.

 4. Vi kommer att försöka göra våra verifieringsprocesser elektroniskt men om vi inte kan göra det kan vi be dig att förse oss med ytterligare dokumentbevis och du kommer att behöva skicka oss sådana bevis senast inom 72 timmar efter vår begäran. Detta kan innebära att du skickar saker till oss som en färgkopia av fotosidan på ditt pass, fotokörkort, annan statligt godkänd fotolegitimation och en kopia av en ny elräkning, bank- eller kortutdrag, en maskerad kopia av kortet används för betalning eller andra dokument som vi rimligen kan kräva för dessa ändamål.

 5. Du kommer inte att kunna öppna eller i vissa fall använda ditt konto eller ta ut några vinster förrän vår verifieringsprocess har genomförts på ett tillfredsställande sätt både vad gäller identitet, kortuppgifter och ålder. I vilket fall som helst, om detta inte kan göras, har vi rätt att stänga av ditt kundkonto och förhindra dig från att spela eller ta ut vinster tills dessa kontroller har genomförts på ett tillfredsställande sätt.

 6. I synnerhet, om ålderskontroller i slutändan visar att du är minderårig, kommer vi att återbetala alla insatser till dig men är inte skyldiga att betala ut några vinster.

 7. Dessutom kan vi utföra slumpmässiga säkerhetskontroller när som helst och du accepterar att vi har rätt att kräva ytterligare dokumentation för att verifiera dig i detta sammanhang.

 8. Av säkerhetsskäl och för ditt skydd kan telefonsamtal, e-postmeddelanden och live-supportchatt till våra kundtjänstteam spelas in och övervakas.

ANTI-PENGATVÄTT OCH ANDRA SÄKERHETSKONTROLLER

 1. Enligt tillämpliga lagar som rör penningtvätt och andra frågor kan vi vilja utföra specifika kontroller och vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera insättningar och/eller betala ut vinster tills dessa kontroller är genomförda.

 2. Om du vill ta ut pengar utöver våra dagliga gränser måste du kontakta vårt betalningsteam. Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare dokumentation från dig under dessa omständigheter.

 3. Pengar som sätts in på ett kundkonto måste härröra från en källa som inte är relaterad till kriminella eller olagliga aktiviteter. Vi kan bli skyldiga att meddela lämpliga myndigheter om vi blir medvetna om några insättningar från sådana källor.

ELEKTRONISKA FONDER

 1. Vi håller dina pengar på ditt kundkonto. Mängden rensade medel du har tillgängliga kommer att visas när du loggar in på ditt konto. Du samtycker till att vi möjliggör tillhandahållande av sådan information till dig på webbplatsen.

 2. Du accepterar att alla betalningar och uttag görs via detta kundkonto. Den ekonomiska uppdateringen av ditt kundkonto kommer att ske via en avstämning mellan uppgifterna om de olika produkterna och de faktiska medel som finns hos oss och som krediteras ditt kundkonto.

UTTAG OCH INSÄTTNINGAR

 1. Alla hänvisningar till betalningar till eller uttag från ett kundkonto är hänvisningar till betalningar till oss och betalningar från oss som görs genom våra betalningssystem och processer från tid till annan.

 2. Vi erbjuder flera olika metoder för att göra en insättning eller ett uttag från ett kundkonto. Ytterligare information om de betalningsalternativ som för närvarande erbjuds och eventuella avgifter finns i avsnittet FAQ. Information om insättnings- och uttagsgränser, handläggningstider, kvalifikationer och handläggningsavgifter finns också här.

 3. Det maximala antalet betalningsmetoder som kan registreras på ett kundkonto vid varje given tidpunkt är en.

 4. Förutom där restriktioner för uttag gäller när som helst (t.ex. i förhållande till medel som härrör från bonussystem) får du ta ut pengar från ditt kundkonto högst en gång i veckan förutsatt att alla betalningar har bekräftats och att du har uppfyllt våra verifieringsprocedurer . Om du vill göra mer frekventa inlösenförfrågningar kommer en transaktionsavgift att tas ut som minskar beloppet för din inlösen.

 5. Närhelst det är möjligt kommer uttagna medel alltid att krediteras tillbaka till ursprunget för insättningen såvida vi inte är förbjudna eller oförmögna att göra det, i vilket fall ditt uttag kommer att behandlas med en alternativ metod. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att utföra ytterligare verifiering av säkerhetsskäl och ta ut en avgift där så är tillämpligt.

 6. Vi tillåter inte någon överföring av pengar mellan kunder.

 7. Du bör uppmärksammas på att vissa kreditkortsföretag kategoriserar hasardspelstransaktioner som "kontanter" och kan ta ut en fast avgift och/eller ränteavgift från betalningsdatumet.

 8. Om du gör upprepade insättningar och uttag utan motsvarande spel på en spelprodukt (som ska fastställas efter vårt rimliga bedömning), förbehåller vi oss rätten att överföra associerade bankavgifter till dig genom att debitera ditt kundkonto.

 9. Banköverföringar till och från bankkonton (insättningar och uttag) drar till sig bankavgifter, som kan variera beroende på hur mycket pengar som överförs och som ska betalas av kunden.

 10. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig provision på alla valutaväxlingar som äger rum där, enligt vår rimliga uppfattning, en lämplig nivå av spel på en Spelprodukt inte har inträffat så att kunden anses missbruka växelkursfluktuationer. Våra valutakurser beräknas i enlighet med en dagskurs som tillhandahålls av www.xe.com.

 11. Vi har inga kreditkonton.

SOM OCH INAKTIVA KUNDKONTON

 1. Om du inte har loggat in på ditt kundkonto eller på annat sätt inte fått åtkomst till eller använt det under en sammanhängande period av tre kalendermånader, ska ditt kundkonto anses vara vilande eller inaktivt. På liknande sätt, om vi har stängt av ditt kundkonto av skälen som anges i avsnittet Stänga av och stänga ett konto under en sådan period, ska det betraktas som vilande eller inaktivt.

 2. Alla kundkonton som anses vara vilande eller inaktiva kommer att administreras i enlighet med tillämpliga lagar eller förordningar.

AVSTÄNGNING OCH STÄNGNING AV ETT KONTO

 1. Under vissa omständigheter kan vi behöva stänga av ditt konto eller få tillgång till pengarna på ditt kundkonto, vilket innebär att dina pengar tillfälligt kan vara otillgängliga för dig att använda eller ta ut.

 2. Ett konto eller tillgång till pengar på det kan stängas av av ett antal skäl, inklusive när vi har anledning att tro att säkerheten för ditt konto har brutits eller ditt konto används för någon olaglig aktivitet eller bedrägligt syfte ( inklusive penningtvätt), eller om det har gjorts återbetalningar på ditt konto, eller om vi har anledning att tro att du är inblandad i maskopi eller fusk av något slag eller är under 18 år eller i en jurisdiktion (eller medborgare i en jurisdiktion) som gör tillhandahållandet av Spelprodukterna till dig eller din användning av dem olaglig.

 3. Vi kommer att försöka slutföra alla undersökningar och ta itu med orsaken till avstängningen så snart som möjligt inom ramen för eventuella juridiska eller regulatoriska skyldigheter som vi kan ha, men tills det är gjort kan vi fortsätta avstängningen eller välja att stänga kontot efter eget gottfinnande. Vi kan också sätta en avstängning på plats eller stänga ditt kundkonto när som helst (som vi kan avgöra efter eget gottfinnande).

 4. Om vi stänger av ett kundkonto eller tillgång till pengarna på det, tar vi bort begränsningarna om du lämnar in ett klagomål och förser oss med rimliga bevis i förhållande till våra problem. Du måste tillhandahålla sådana bevis till oss senast inom tre (3) månader från datumet för avstängningen. Förfarandet för att lämna in ett klagomål beskrivs i avsnittet Klagomål och tvister nedan.

 5. Vi förbehåller oss rätten att stänga ett kundkonto när som helst efter eget gottfinnande. Vi kommer att ge dig rimligt varsel innan vi gör det, såvida inte omständigheterna talar för att vi juridiskt eller praktiskt inte kan göra det.

 6. Du har rätt att stänga ett kundkonto när som helst, förutsatt att ditt konto inte visar ett saldo beror på oss. Du bör ange din avsikt för oss att stänga ett kundkonto genom att kontakta vårt kundtjänstteam. I det här fallet kommer du att skickas beloppet som står till kredit på ditt kundkonto med en betalningsmetod som bestäms av oss.

 7. Du samtycker till att återbetalning av insatta medel ska betraktas som ett brott mot dessa villkor och ger oss rätt att stänga av eller stänga ditt kundkonto och avsluta vår relation med dig. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att behålla eventuellt saldo på kontot (inklusive vad gäller vinster) för att kompensera för eventuella återkrav.

 8. Om du av någon anledning förlorar rätten till pengarna på ditt kundkonto (t.ex. på grund av kriminell aktivitet) kommer medlen att hanteras i enlighet med tillämpliga lagar eller förordningar.

 9. Du bör vara medveten om att dessa bestämmelser är utöver alla andra bestämmelser som anges i samband med en viss spelprodukt (t.ex. i produktspecifika villkor eller spel- eller husregler) och att om det finns konflikter kommer de mest restriktiva reglerna att gälla .

INSÄTTNINGSGRÄNS OCH SJÄLVUTSLUTNING

 1. När du gör en första insättning hos oss och när som helst därefter har du rätt att sätta en insättning eller annan gräns (t.ex. insats/satsning/bord/förlust). Dessa faciliteter görs tillgängliga för dig i enlighet med vår Responsible Gaming Policy och du måste följa procedurerna som beskrivs där. Kunder bör särskilt notera att efter att ha ställt in eventuella gränser bör de logga ut och logga in igen för att vara säker på att gränserna har aktiverats.

 2. Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att eventuella gränser som du ställt in följs, men vi är inte ansvariga gentemot dig om du kringgår våra procedurer (t.ex. fylla på ditt konto med pengar som överskrider din gräns).

 3. Även om de flesta kunder kan njuta av sitt spelande, för ett mycket litet antal kunder slutar spelande att vara roligt. För de kunder som vill begränsa sitt spelande tillhandahåller vi en möjlighet till självuteslutning. Vi hänvisar dig också till vår Responsible Gaming Policy, som visar hur allvarligt vi tar detta problem och den hjälp vi tillhandahåller.

 4. Självuteslutning är en formell process där vi upphör att tillåta dig att ha eller driva ett kundkonto hos oss under en tidsperiod från 6 månader till permanent, på din begäran. Du kanske också vill ta en paus från spelandet under en kort period i vilket fall du kan välja att ha en kort uteslutningsperiod på mellan 1 vecka och 3 månader. Under någon uteslutningsperiod kan vi inte acceptera några insättningar eller satsningar eller ge dig tillgång till våra spelprodukter.

 5. Om du väljer att självutesluta dig under en period på 12 månader eller mer kommer vi att stänga ditt kundkonto och returnera eventuellt saldo till dig och ta bort dig från våra e-postlistor. När du väl har uteslutit dig själv kan vi inte ångra denna process av någon anledning (förutom under någon ångerperiod) och du kan inte ansöka om att öppna ett nytt kundkonto.

 6. Efter utgången av en självuteslutningsperiod kan du kontakta oss för att begära att vi öppnar ditt kundkonto igen, vilket vi kan göra efter eget gottfinnande. Efter en sådan begäran, om vi öppnar ditt konto igen, kommer vi att ge dig en 1-dags ångerfrist innan du återigen har tillgång till Slots777, under vilken du kan välja att behålla uteslutningen på plats.

 7. För att använda våra spelargränser eller möjligheten att utesluta själv måste du vara inloggad på ditt kundkonto. Vi kommer att åtgärda din begäran vid mottagandet och bekräfta till dig via e-post, på ditt externa e-postkonto, när vi har infört undantaget. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa efterlevnad av begäranden om självuteslutning.

 8. Programvara är tillgänglig från olika organisationer för att hjälpa dig med självuteslutning. Du kan också hitta fler råd och information om ansvarsfullt spelande och att skydda minderåriga och utsatta människor online.

 9. Efter att ha implementerat rimliga kontroller och skyddsåtgärder för att säkerställa att även om du är självutesluten kan du inte komma åt våra webbplatser och du inte får marknadsföringsmaterial om hasardspel från oss, kan vi inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part om du kan fortsätta att spela på webbplatserna, eller om något marknadsföringsmaterial oavsiktligt skickas till dig. Du bör också notera att självuteslutning från Slots777 inte utesluter dig från andra liknande tjänster och du bör också vidta åtgärder för att självutesluta dig från dessa. Vi är inte ansvariga om du fortsätter att spela någon annanstans (vare sig på någon annan parts webbplatser eller lokaler).

 10. Vi kommer att betrakta varje åtgärd från din sida som involverar ändring av registreringsinformation eller öppnande av ett nytt kundkonto med väsentligen samma information, men inmatad i registreringsformuläret på ett annat sätt, i ett försök att kringgå en uteslutning som ger oss rätt att stänga din tillgång till Slots777 permanent.

 11. Under alla spelaktiviteter, oavsett om det är under någon period av självuteslutning (från oss själva eller andra operatörer), rekommenderar vi att du söker akut professionell hjälp om du på något sätt känner dig obekväm med ditt spelande.

ATT LAGA DINA INSATS ELLER Satsningar

 1. Du kan satsa eller satsa upp till beloppet som sätts in på ditt kundkonto genom att använda en eller flera spelprodukter. Vi har inga kreditkonton.

 2. Du är skyldig att kontrollera att satsnings- eller satsningsinstruktionerna du skickar är korrekta innan du bekräftar satsningen eller satsningen. Det är ditt ansvar att se till att alla insatser eller satsningar som du lägger fram reflekterar dina avsikter och vi tar inte ansvar för eventuella misstag du kan göra.

 3. När en satsning erbjuds av dig och accepteras på en spelprodukt, debiteras motsvarande belopp från ditt kundkonto.

 4. Vid alla tidpunkter, där det finns någon oenighet om detaljerna för ett spel eller vad som satsas på en spelprodukt eller resultatet av något spel eller vad, ska våra elektroniska register (som är en del av våra reglerade och granskade tekniska faciliteter) segra.

GILTIGA INSATS OCH Satsningar

 1. Alla förslag eller annan information som vi lägger ut på någon del av Slots777 är inte ett erbjudande utan är en inbjudan till kunder att lägga fram en vadslagning eller satsningstransaktion för acceptans av oss. En satsning eller satsning anses vara giltig endast efter elektronisk bekräftelse av godkännande. Först då lagras den på våra servrar. Denna acceptans visas med generering av ett hand- eller spelidentifikationsnummer eller annan transaktion eller spelreferens.

 2. Du samtycker till att uppgifterna för våra Slots777 ska vara den sista auktoriteten när det gäller att avgöra giltigheten och villkoren för alla insatser eller satsningar du lägger och omständigheterna under vilka de gjordes.

 3. Vi förbehåller oss rätten att vägra hela eller delar av ett spel eller vad som erbjuds oss, ogiltigförklara alla accepterade vad eller vad och hålla inne förlikning av någon anledning som motiverar en sådan vägran annullering eller undanhållande, såsom (men inte bara) om vi har skäl att tro:

  * Du är under 18 år eller laglig ålder för hasardspel i ditt hemland;

  * Du är involverad i någon aktivitet som enligt vårt gottfinnande är olaglig eller oacceptabel, inklusive bedrägeri, penningtvätt, maskopi, bonusmissbruk, matchfusk eller fusk av något slag;

  * Du befinner dig i en jurisdiktion (eller medborgare i en jurisdiktion) som gör tillhandahållandet av någon spelprodukt till dig eller din användning av den olaglig.

 4. Vi är endast skyldiga att betala ut vinster som verkligen har vunnits i enlighet med dessa villkor. Alla vinster kommer att krediteras ditt kundkonto.

DATORÖVERFÖRINGAR OCH PROGRAMVARA FÖR SLUTFALLSGENERATOR

 1. Du accepterar fullt ut att Slots777 och din interaktion med den är beroende av tillfredsställande drift av datorsystem och nätverk, inklusive kommunikationsmedia, och att sådan drift inte garanteras vara tillgänglig eller korrekt eller tillfredsställande vid alla tillfällen.

 2. Du accepterar också att alla instruktioner och svar skickas mellan dig och oss och/eller tredje part över Internet eller via andra uppkopplande media som varken du eller vi har kontroll över och att vi inte accepterar någon risk för felfunktion eller otillräcklighet i något sätt att ansluta media.

 3. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att hantera eventuella fel eller funktionsfel i våra egna system och för att behandla kunder rättvist i det avseendet och några av konsekvenserna av sådana händelser (särskilt avseende avbrutet spel) hanteras i produktspecifika villkor och villkor eller tillämpliga husregler eller spelregler.

 4. Våra register ska vara avgörande bevis för alla transaktioner som görs med oss både i relation till deras natur och värde.

 5. Du accepterar och samtycker till fullo att programvara för slumptalsgenerering kommer att avgöra resultatet av satsningar eller satsningar på Spelprodukterna (förutom eventuella peer-to-peer-spel) och att uppgifterna för sådan programvara kommer att vara slutgiltiga och avgörande i alla avseenden.

 6. All klientprogramvara som levereras till dig eller laddas ner av dig för att möjliggöra eller underlätta anslutning till en spelprodukt betraktas som din inmatningsprogramvara till Slots777 och information som den levererar kommer att vara bindande för dig.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

 1. Du håller med om att säkerhet är viktigt för oss båda. Utöver säkerhetskontroller kommer vi att göra alla rimliga ansträngningar för att skydda säkerheten för vår verksamhet och kommunikation mellan dig och oss, inklusive användningen av säker teknik för att skydda den information som kunderna lämnar till oss.

 2. Vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att upprätthålla för våra egna system anti-denial-of-service (DOS) och anti-distributed-denial-of-service (DDOS) skydd, antivirus och andra tekniska metoder och processer för att skydda tillgång till våra system och informationen i den mot skadlig attack.

 3. Vi kommer att hantera information i enlighet med vår Sekretesspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar din personliga information och även i enlighet med relevanta dataskyddslagar och förordningar som påverkar vår verksamhet.

 4. Du bekräftar att vi har rätt att dela eller kan behöva dela din personliga information med tillsynsmyndigheter och auktoriserade organ i enlighet med bestämmelser som påverkar vår verksamhet samt med brottsbekämpande myndigheter i syfte att utreda bedrägeri eller penningtvätt eller någon annan olaglig handling.

DATASKYDD OCH PERSONUPPGIFTER

För att säkerställa att ditt kredit-, betal- eller betalkort inte används utan ditt samtycke, kan vi validera namn, adress och annan personlig information som du tillhandahållit under beställningsprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sådana kontroller görs. När du utför dessa kontroller kan personlig information som du tillhandahåller lämnas ut till en registrerad kreditupplysningsbyrå som kan föra register över denna information. Du kan vara säker på att detta endast görs för att bekräfta din identitet, att en kreditprövning inte görs och att din kreditvärdighet inte påverkas. All information som du tillhandahåller kommer att behandlas säkert och i enlighet med vår Sekretesspolicy.

BEDRÄGERI, SAMSTÄLLNING, OLÄMPLIGT BETEENDE OCH OLAGLIG AKTIVITET

 1. Vi kan ha anledning att misstänka att du har varit inblandad i bedräglig, olämplig, samverkan, vilseledande, fixande, manipulativ, fusk eller annan oacceptabel aktivitet (oavsett om den är olaglig eller inte) i relation till din tillgång till eller användning av Slots777. Sådan aktivitet kan innefatta (men är inte begränsad till)

  * att du har använt eller försökt använda mjukvarustödda metoder eller tekniker eller hårdvaruenheter för deltagande i någon spelprodukt eller manipulation av något av våra spelsystem eller andra system;

  * att du har introducerat eller försökt introducera något virus eller annat skadligt eller skadligt program eller material till våra system;

  * att du har introducerat eller försökt introducera något ärekränkande, obscent, kränkande eller olagligt material till våra system;

  * att du har samarbetat eller försökt samverka med en annan användare eller användare av en Spelprodukt;

  * att du har deltagit i någon handling där du avsiktligt förlorat pengar till en annan spelare (som t.ex. dumpning av marker);

  * att du har missbrukat eller missbrukat något bonuserbjudande eller kampanj som erbjuds av oss;

  * att du har lämnat felaktig information.

 2. Om vi har några misstankar har vi rätt att vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive utan begränsning,

  * omedelbart blockera dig från att komma åt någon spelprodukt;

  * stänga ditt kundkonto;

  * stänga av ditt kundkonto;

  * lägga beslag på alla medel på ditt kundkonto; och

  * ogiltigförklara alla insatser eller satsningar som lagts av dig som för oss verkar ha gjorts med hjälp av sådan aktivitet.

 3. Vi förbehåller oss rätten att begära de största civilrättsliga och straffrättsliga sanktionerna mot alla kunder som är inblandade i bedrägeri och att meddela relevanta tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter där så är lämpligt. Vi förbehåller oss rätten att hålla inne betalning till alla kunder där bedrägeri påstås eller misstänks.

 4. Du ska ersätta och ska vara skyldig att betala oss, på begäran, alla kostnader, avgifter eller förluster som du lidit eller skulder som ådras av oss (inklusive alla direkta, indirekta eller följdförluster, eventuell vinstförlust och förlust av rykte) som uppstår direkt eller indirekt från din bedrägliga, olämpliga, samverkan, vilseledande, fixande, manipulerande, fusk eller annan oacceptabel aktivitet (oavsett om den är olaglig eller inte).

CHAT/GAMMENSKAPSRUM

 1. I vissa spelprodukter kan vi erbjuda dig möjligheten att interagera med andra kunder i virtuella chatt-/gemenskapsrum. Syftet med dessa rum är att tillhandahålla underhållning och kommunikation till alla kunder. Vi förbehåller oss rätten att ta bort sådana rum helt eller att när som helst blockera åtkomst till sådana rum för någon kund.

 2. Du samtycker till att du är ansvarig för din användning av chatt-/gemenskapsrum och du åtar dig att följa reglerna för chatt-/gemenskapsrum i dessa villkor och på specifika spelprodukter. Du accepterar att om du bryter mot några rumsregler kommer du att stängas ute från rummet, antingen under en period eller permanent.

 3. Du samtycker till att all chatt måste vara på engelska eller det språk som är specifikt för alla specialdesignade språkspel och att du endast får chatta på ett sätt som skulle vara lämpligt i ett möte ansikte mot ansikte.

 4. I synnerhet accepterar du att något fult, kränkande eller olämpligt språk inte kommer att tolereras och att du inte får trakassera, hota eller genera andra kunder.

 5. Du samtycker till att du inte kommer att publicera eller överföra något ärekränkande, hotfullt, obscent, skadligt eller pornografiskt material eller material som på något sätt skulle kränka eller på något sätt inkräkta på andras rättigheter (inklusive immateriella rättigheter, konfidentialitet eller integritetsrätt) eller orsaka anstöt, ångest eller olägenhet eller som inte följer alla relevanta lagar.

 6. Du samtycker specifikt till att inte chatta om ett spel medan det pågår, ge råd till en annan spelare genom chatten under ett spel, uppmana en spelare att vidta någon form av åtgärd, chatta om eventuella kort som har innehas eller kort du kan ha hållit under en hand.

 7. Du accepterar att chatt-/gemenskapsrum kommer att övervakas och att alla konversationer i sådana rum kommer att loggas och spelas in och misstänkta chattar rapporteras till relevanta myndigheter.

 8. Du accepterar också att du inte får marknadsföra några vadslagning eller spelprodukter (andra än Spelprodukterna) i chatt-/gemenskapsrummen eller någon annanstans på Webbplatserna.

 9. Du accepterar behovet av att alltid vidta följande försiktighetsåtgärder när du använder chatt-/communityrum: hålla din identitet privat och lämna inte ut ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan information ( annat än det som specifikt begärts av chattmoderatorn), som kan hjälpa någon att upptäcka din faktiska identitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra din valda chatt eller smeknamn där det bedöms att namnet är olämpligt eller kan orsaka anstöt eller förlägenhet för andra användare.

 10. Du samtycker till att vi har rätten att kopiera, använda, distribuera, anpassa, modifiera, visa, reproducera och överföra all information som du kan lägga i någon chatt/community-rum och att tillåta andra användare av Slots777 att se och kopiera sådan information för personligt bruk. Du samtycker dock till att du inte har rätt att göra något av detta utan vårt godkännande och att vi inte är skyldiga att ge det.

 11. Du samtycker till att, förutom information som lagts upp av oss själva, all information som delas i någon chatt-/gemenskapsrum representerar personlig input, åsikter, åsikter eller andra uttryck från den tillämpliga användaren och inte oss själva och att vi inte är ansvariga för eventuella av dem.

 12. Du accepterar ansvar för all information du delar i någon chatt/gemenskapsrum och att du är ansvarig för eventuella konsekvenser av sådan information.

 13. Du samtycker till att vi har rätt att redigera eller ta bort all information som lagts in i alla chatt-/communityrum, inklusive utan begränsning all information som strider mot någon av ovanstående regler.

BONUSAR OCH KAMPANJERBJUDANDEN

 1. Du förstår att när du registrerar dig för Slots777 ombeds du att ange på registreringsformuläret om du samtycker till att ta emot marknadsföringslitteratur eller information antingen från oss, våra partners eller utvalda tredje parter.

 2. Vi kan då och då erbjuda eller tilldela dig gratisbelopp eller bonusbelopp som krediteras till ditt kundkonto. Bonusar får endast användas tillsammans med de spelprodukter som anges när bonusen erbjuds eller tilldelas. Användning av bonus ska ske i enlighet med ytterligare villkor för det relevanta bonuserbjudandet eller tillämpliga kampanjvillkor och begränsningar för bonusfrisläppande som finns i det relevanta erbjudandet eller utmärkelsen.

 3. I enlighet med villkoren i vår integritetspolicy och tillämpliga dataskyddslagar förbehåller vi oss rätten att skicka särskilda kampanjer till dig. Kampanjerbjudanden kan ha särskilda villkor kopplade till sig och kommer endast att vara tillgängliga i enlighet med tillämpliga villkor för sådan kampanj.

 4. Bonuserbjudanden och kampanjerbjudanden (såvida de inte anges vara allmänt tillgängliga) är endast avsedda för den adresserade mottagaren eller kategorin av personer och kan inte överföras. Om du inte är den avsedda mottagaren eller om du inte ingår i den avsedda kategorin, kan erbjudandet inte accepteras av dig.

 5. Där vi erbjuder att matcha en kunds första insättning till ett konto, kommer dessa matchande pengar att tjänas efter kontantspel på den relevanta spelprodukten och kommer att krediteras till kundkontot i enlighet med villkoren för kampanjen. Det kommer endast att finnas en första matchad insättning per kund.

 6. Du accepterar att det är ditt ansvar att se till att alla bonuserbjudanden eller kampanjer som du är intresserade av fortfarande är tillgängliga (om endast tillgängliga för en viss period), att du är berättigad till det och att du förstår alla villkor som gäller för det .

 7. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet gånger som du får delta i en bonus eller ett kampanjerbjudande. Om inte annat uttryckligen anges i själva erbjudandet, är bonusar och kampanjerbjudanden begränsade till ett konto per person, familj, hushållsadress, e-postadress, kreditkortsnummer och andra vanliga miljöer (broderskap, universitet, bibliotek, etc.). Där flera deltagande är tillåtet förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltaganden, efter eget gottfinnande.

 8. Identiteten för deltagare i alla bonus- eller kampanjerbjudanden kommer att bestämmas utifrån sådana kriterier som vi kan välja efter eget gottfinnande, såsom alla eller någon kombination av följande: namn, adress, e-postadress, kredit/avgift/ debetnummer, IP-adress och andra former av identifiering.

 9. Om inte annat uttryckligen anges i tillämpliga villkor, får bonusar och kampanjerbjudanden inte användas i kombination med någon annan bonus eller kampanj.

 10. Om det införs måste frisläppningskrav eller uttagsbegränsningar uppfyllas innan några bonusar eller kampanjbelopp kan spelas med eller tas ut. Användning eller uttag av bonus- eller kampanjbelopp kommer endast att vara möjligt genom att följa de tillämpliga villkoren inklusive, utan begränsning, med avseende på eventuella kvalifikationer eller begränsningar.

 11. Alla uttag kan bli föremål för granskning före bearbetning och vi förbehåller oss rätten att återkräva bonusar eller eventuella vinster om en utbetalning misslyckas med någon granskning.

 12. Gratis bonusmedel utvidgas till spelare som ett sätt att komplettera deras speltid och är inte avsedda att ersätta kontantinsättningar och satsningar. Manipulering av vår bonusstruktur för att förhindra nya kontantinsättningar och underlätta kontinuerliga inlösen anses vara ett missbruk av avsikt. Spelare som uppvisar detta beteende kan få bonusprivilegier avstängda efter ledningens gottfinnande.

LICENSAVTAL OCH IMMATERIELL EGENDOM

 1. Slots777- och spelprodukterna inkluderar all klientprogramvara som ägs av eller licensieras till oss som kan levereras av oss till dig eller laddas ner från källor som gjorts tillgängliga av oss för användning med någon del av Slots777- och spelprodukterna och inkluderar även alla varumärken , handelsnamn, domännamn, logotyper, bilder, design, grafik, fotografier, animationer, videor, musik, ljud, text och annat innehåll (som allt tillsammans kallas "Slots777 IPR")

 2. Du bekräftar att alla äganderätter och alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter i Slots777 IPR ägs av oss eller våra licensgivare och att du inte har någon rättighet eller något annat intresse för sådana föremål förutom vad som uttryckligen anges i villkoren .

 3. Du beviljas en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-överlåtbar licens att använda Slots777 IPR enbart i syfte att komma åt och använda Slots777 och Spelprodukterna och inte för något annat ändamål.

 4. Du får inte underlicensiera, överlåta eller överföra licensen som beviljats dig, eller hyra ut eller leasa eller delar av hela eller någon del av sådan licens eller av Slots777 IPR som ingår i sådan licens.

 5. Du får använda vilken klientprogramvara som helst på en dator där du, vid tidpunkten för sådan användning, är den primära användaren.

 6. Du får inte överföra, kopiera, reproducera, distribuera, utnyttja eller göra någon annan användning av material på webbplatserna på något annat sätt än i syfte att visa det på din datorskärm och skriva ut det för att se dess innehåll.

 7. Du får inte länka webbplatserna till någon annan webbplats utan vårt tillstånd.

 8. I samband med Slots777 IPR får du inte -

  * bakåtkonstruera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta, göra några försök att upptäcka källkoden eller skapa härledda verk baserat på den;

  * gör intrång i upphovsrätten eller annan immateriell egendomsrätt eller äganderätt till någon av den, oavsett om det är genom otillåten kopiering eller distribution eller på annat sätt, vilket är strängt förbjudet och du accepterar att om du gör det har vi rätt att vidta civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden mot dig som anser vi lämpligt.

 9. Du kan få tillgång till information om, och ladda ner och skriva ut utdrag från, webbplatserna endast för ditt personliga bruk. Ingen rättighet, titel eller intresse för något nedladdat material eller klientprogramvara överförs till dig genom nedladdning och du är uttryckligen förbjuden att använda sådant material för något kommersiellt syfte såvida detta inte har överenskommits skriftligen med oss i förväg.

ANSVAR

 1. Ingenting i dessa villkor, och i synnerhet i detta avsnitt, ska verka för att utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet.

 2. Du accepterar att Slots777, spelprodukterna, alla webbplatser och eventuell klientprogramvara görs tillgängliga eller tillhandahålls till dig "i befintligt skick" med eventuella fel eller brister och alla representationer, garantier, villkor eller garantier, uttryckliga eller underförstådda ( inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier för noggrannhet, fullständighet, oavbruten tillhandahållande, kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång) är utesluten i den utsträckning som lagen tillåter.

 3. Under inga omständigheter (inklusive, utan begränsning, i kontrakt, vårdslöshet eller annan tort) är vi eller någon av våra programvaruleverantörer eller licensgivare ansvariga för någon skada, förlust, anspråk, förlust av data, förlust av inkomst, förlust av vinst eller förlust av möjligheter, förlust av eller skada på egendom, allmänna skador eller alla direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följdskador, exemplariska eller bestraffande skador av något slag som uppstår ur eller i samband med din tillgång till eller användning av eller oförmåga för att komma åt eller använda, Slots777, spelprodukterna, någon webbplats och eventuell klientprogramvara eller någon del av dem även om vi har blivit informerade eller blivit medvetna om möjligheten till sådana skador eller förluster eller att sådan förlust var förutsägbar. Du samtycker till att hålla oss och våra programvaruleverantörer och licensgivare skadeslösa mot alla anspråk i samband med sådana ärenden.

 4. Där ditt spel har avbrutits av någon anledning kommer konsekvenserna av en sådan händelse att hanteras enligt de produktspecifika villkoren, husreglerna eller spelreglerna som gäller för den relevanta spelprodukten du deltar i.

 5. Du erkänner, samtycker och accepterar specifikt att vi inte är ansvariga gentemot dig för:

  * någon annan kunds ärekränkande, stötande eller olagliga beteende eller för något som visar sig vara vilseledande, felaktigt, ärekränkande, hotfullt, obscent eller på annat sätt olagligt vare sig det härrör från en annan kund eller på annat sätt;

  * någon som helst förlust som uppstår från användning, missbruk eller missbruk av ditt kundkonto eller någon av våra produkter och tjänster och motsvarande webbplatser;

  * någon förlust som uppstår vid överföring av information från eller till oss eller från eller till våra webbplatser via internet eller andra anslutna media;

  * eventuella tekniska fel, systemavbrott, defekter, förseningar, avbrott, manipulerad eller olämplig dataöverföring, förlust eller korruption av data eller kommunikationsledningsfel (inklusive eventuella fel som påverkar möjligheten till interaktiv TV-returvägskapacitet), distribuerad förnekelse av tjänstsattacker, virus eller andra negativa tekniska händelser som uppstår i samband med din åtkomst till eller användning av våra produkter och tjänster;

  * riktigheten, fullständigheten eller valutan för alla tillhandahållna informationstjänster eller statistik som visas på webbplatserna;

  * varje underlåtenhet från vår sida att följa några policyer för självuteslutning som vi kan ha på plats från tid till annan; eller

  * varje underlåtenhet från vår sida att interagera med dig där vi kan ha bekymmer om dina aktiviteter.

 6. Du accepterar att vi inte stöder innehållet i och vi är inte ansvariga för innehållet eller informationen i någon tredje parts reklam, marknadsföring, länkar eller annan närvaro på webbplatserna. I synnerhet är vi inte ansvariga.

 7. Du samtycker till att vi är fria från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga juridiska avgifter, från tredje part i samband med din användning av webbplatserna, inklusive att du bryter mot några villkor, tillämpliga lagar eller en annan persons rättigheter eller enhet.

 8. Du samtycker till att vårt maximala ansvar enligt detta avtal, i alla andra omständigheter än för betalning av vinster eller andra pengar som du får från ditt konto, är 2 000 USD (eller motsvarande valuta i alternativ valuta).

 9. Du accepterar att vi inte är ansvariga för efterlevnaden av det faktum att du kan vara juridiskt skyldig att redovisa och göra betalningar till relevanta skattemyndigheter med avseende på din användning av eller åtkomst till Slots777 eller Spelprodukterna inklusive i synnerhet i relation till till någon av dina vinster och att detta förblir ditt ansvar.

 10. Du accepterar att du inte ska ha någon åtgärd eller andra rättigheter eller anspråk gentemot spelprodukternas mjukvaruutvecklare för någon fråga, orsak eller sak som involverar ditt deltagande i Spelprodukterna.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

 1. Med "klagomål" menar vi ett klagomål som du har om någon aspekt av vårt beteende i relation till dina kontakter med oss och med "tvist" menar vi antingen ett klagomål som inte löses genom klagomålsförfarandet eller en oenighet som relaterar till resultatet av en hasardspelstransaktion på en spelprodukt.

 2. Om du har ett klagomål bör du i första hand kontakta kundsupportteamet. Klagomål ska göras så snart som möjligt efter det att omständigheter uppstår som gör att du har ett klagomål. Klagomål kommer att behandlas enligt Klagomålsförfarandet.

 3. Vi kommer att göra våra rimliga ansträngningar för att lösa ett klagomål omgående. Om du av någon anledning inte är nöjd med vår lösning av ditt klagomål har du rätt att eskalera ärendet enligt vår tvistlösningspolicy

 4. Alla tvister hanteras enligt vår policy för tvistlösning.

 5. Vi förbehåller oss rätten att registrera all kommunikation med dig och någon annan person angående klagomål eller tvister. Om det finns en tvist om innehållet i en sådan kommunikation kommer hänvisning att göras till sådana register och till vår transaktionsdatabas som, i avsaknad av motstridiga bevis, kommer att vara avgörande.

 6. Du påminns om att enligt andra bestämmelser i villkoren har både du och vi rätt att stänga eller avbryta driften av ditt konto och att detta kan hända medan ett klagomål eller en tvist pågår.

 7. Du accepterar att alla klagomål och tvister är och förblir konfidentiella både när en lösning eftersträvas och efteråt. Du samtycker till att du inte ska avslöja existensen, arten eller detaljerna i några klagomål eller tvister till någon tredje part förutom enligt tvistlösningspolicyn (som ska inkludera diskussioner om sådana klagomål och tvister i alla chattrum eller forum som erbjuds av oss själva eller någon tredje part).

 8. Du accepterar att varje underlåtenhet att följa denna sekretessskyldighet är ett brott mot villkoren och att vi förbehåller oss rätten att inte fortsätta söka en lösning på ditt klagomål eller din tvist.

Klagomålsförfarande

 1. Som ett första steg, om du gör ett klagomål kommer vi att undersöka ärendet på ett sätt som är rättvist och objektivt och informera dig om resultatet och/eller vårt beslut så snart vi rimligen kan. Vi kan behöva be dig om mer information eller lämpliga bevis från dig för att kunna hantera ditt klagomål.

 2. Om ditt klagomål inte löses till din belåtenhet i det första skedet kan du begära att ärendet eskaleras och granskas igen. I sådana fall, som ett andra steg, kommer ditt klagomål att hänvisas internt till en högre chef som kommer att genomföra en oberoende granskning. Vi kommer att informera dig om resultatet och/eller vårt beslut så snart vi rimligen kan och vi kan behöva be dig igen om mer information eller lämpliga bevis

Policy för tvistlösning

 1. Om du har en tvist som inte härrör från ett olöst klagomål bör du som ett första steg använda vårt klagomålsförfarande för att söka en lösning på den tvisten. Du är inte skyldig att göra det och kan omedelbart hänvisa till en oberoende domare enligt nedan.

 2. Du kan hänskjuta en tvist (inklusive ett olöst klagomål) till en oberoende domare. Om tvisten hänför sig till en spelprodukt, avgörs lämplig domare med hänvisning till den spelprodukten.

 3. Varje tvist som inte enbart relaterar till en viss spelprodukt ska hänvisas till regulatorn för den spelprodukt som du har spelat mest på.

 4. Om en tvist hänskjuts till en tillsynsmyndighet kommer denna att hanteras i enlighet med de lagar och tvistlösningsprocesser som specificeras av en sådan tillsynsmyndighet och det resulterande beslutet ska vara slutgiltigt och bindande och du kommer därför inte att ha ytterligare tillgång till domstol. Om du hänvisar en tvist till någon annan oberoende tredje part kommer du alltid att vända dig till domstol om du anser att det är lämpligt.

ÖVRIGT

 1. Om du inte förstår någon av villkoren, vänligen kontakta vårt kundsupportteam.

 2. Villkoren (och alla dokument som hänvisas till häri) utgör hela avtalet mellan oss och det finns inga andra villkor som gäller.

 3. Ingen del av villkoren ska anses ha avstått från någon part såvida inte ett avstående skriftligen har getts av den parten.

 4. Vi ska inte hållas ansvariga för något brott mot detta avtal från oss i den mån det orsakas direkt eller indirekt av omständigheter utanför vår rimliga kontroll och som hindrar oss från att utföra våra skyldigheter gentemot dig.

 5. Dessa villkor är avfattade på engelska. Om de vid något tillfälle presenteras för kunder på ett annat språk och det finns en konflikt eller inkonsekvens mellan den engelska texten och någon text på ett annat språk, ska den engelska texten ha företräde.

 6. Du får inte överlåta, överföra, debitera, skapa ett förtroende över eller på annat sätt handla med alla eller några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt villkoren (eller påstå dig göra det) utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Vi har rätt att överlåta, överföra, debitera, skapa ett förtroende för eller på annat sätt handla med våra rättigheter enligt användarvillkoren som vi finner lämpligt.

 7. Om något av villkoren anses olagligt, ogiltigt eller av någon anledning inte verkställbart, ska den delen anses vara avskiljbar från resten av villkoren och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i villkoren.

 8. Alla tillämpliga skatter och avgifter i samband med eventuella tilldelade vinster eller priser är kundens eget ansvar. Vinster eller priser kan inte överföras, ersättas eller lösas in mot någon annan vinst eller pris.

 9. Inget som sägs eller skrivits av någon anställd eller agent för Slots777 ska utgöra en variation av villkoren eller en auktoriserad representation om arten eller kvaliteten på någon aspekt av de produkter eller tjänster som vi erbjuder. Förutom i fallet med bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, har vi inget ansvar gentemot dig för sådan obehörig representation.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

 1. Villkoren och alla deras beståndsdelar styrs av lagarna på Curaçao och dess domstolar.

DELADE SPEL, TABELL OCH DATABASPLATTFORM

 1. Utan begränsning till begränsningen av att ha flera konton i de allmänna villkoren, kan vi kräva att du bara har ett konto hos oss på den delade spelplattformen.

 2. Du samtycker till att du kan poolas till en delad spelplattform, efter eget gottfinnande, och att vi kan blockera dig i den mån du bryter mot villkoren för en webbplats eller ett varumärke som verkar på den delade spelplattformen , helt eller delvis, från hela systemet så att du inte får spela genom någon webbplats eller varumärke med eller på den delade spelplattformen.

AVBOKNING OCH UTTAG AV SATSATS

 1. När du lägger en satsning, ante eller blind vid ett bord under ett cashgame, anses dessa pengar vara i spel och får inte annulleras eller returneras till dig.

 2. Om du har förvalt en satsningsknapp som automatiskt instruerar att en satsning ska göras, om du inte vill satsa, måste du avmarkera satsningsknappen innan din tur kommer, annars kommer en satsning att göras automatiskt.

 3. När det gäller turneringar kan ytterligare villkor gälla och dessa kan inkludera att när ett turneringsinköp görs har du möjlighet att avregistrera dig från turneringen innan den har ansetts ha börjat och att få tillbaka hela inköpsbelopp. Vissa undantag kan gälla beroende på typ av turnering.