Denna integritetspolicy är en del av vår webbplats Allmänna villkor.

Vi kommer att skydda din personliga information och respektera din integritet i enlighet med bästa affärsmetoder och alla tillämpliga lagar. Vi har antagit följande sekretesspolicy som kommer att gälla för dig när du använder vår webbplats.

"Personlig information" definieras som all information om dig som personligen kan identifieras, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och betalningsinformation.

Den mesta personliga informationen lämnas frivilligt av dig och viss information samlas automatiskt in av våra system, såsom statistiska data om din användning av vår webbplats. Om du inte vill lämna personlig information enligt de villkor som anges i denna sekretesspolicy bör du inte fylla i personuppgifterna i de angivna fälten. Vi beklagar dock att du då inte kommer att kunna använda vår webbplats fullt ut.

Genom att använda vår webbplats erkänner du att du har läst villkoren i denna sekretesspolicy och samtycker till användningen av din personliga information för de ändamål som anges här. Vi kan behöva ändra denna sekretesspolicy från tid till annan för att hålla jämna steg med tekniska och/eller lagliga krav för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga servicen. Se till att du har läst vår senaste policyförklaring när du besöker vår webbplats.

Vi kommer endast att använda den personliga information vi samlar in från dig under kontoregistreringsprocessen på följande sätt (nedan benämnda "Syften"):

 • Att ställa in, driva och hantera ditt konto;
 • Att leverera vår spelplattform;
 • Att tillhandahålla användarsupport och betalningstjänster;
 • Att genomföra nödvändiga säkerhets- och identitetskontroller (inklusive vidarebefordran av information till tredje parter, inklusive finansinstitut, åldersverifiering och kreditupplysningsbyråer);
 • Att behandla dina online-transaktioner;
 • Att slutföra en transaktion som du har initierat;
 • Att behandla dina förfrågningar om information;
 • Att övervaka användningsnivåer på webbplatsen och kvaliteten på den spelplattform vi tillhandahåller;
 • Att informera dig, från tid till annan, om produkter och tjänster som vi anser kan vara av intresse för dig;
 • Att periodvis skicka skriftliga meddelanden för att meddela viktiga ändringar i tjänsten, uppdateringar om tekniska problem samt ändringar i villkor och/eller regler;
 • Att uppfylla våra reglerande skyldigheter gentemot relevanta myndigheter;
 • Att följa lagkrav eller

rättsliga processer; * Ibland kommer vi att utföra viss forskning på vår databas över personer som har registrerat sig hos oss. Vi kommer endast att använda detta internt. Huvudsyftet är att se till att vi kan erbjuda dig - vår publik - allt ni söker.

Vi kommer varken att sälja, hyra ut, dela eller avslöja din personliga information, förutom som beskrivs i denna sekretesspolicy, och vi kommer heller inte att skicka oombedd information om tredje parts kommersiella erbjudanden eller annonser till dig. Vi kan överföra din personliga information vid en företagsförsäljning eller insolvens.

Vi har rätt att dela din personliga information med våra dotterbolag, underleverantörer och leverantörer endast för de Syften som anges ovan. Alla mottagare av din personliga information kommer att vara bundna av denna sekretesspolicy och tillämpliga dataskyddslagar för att hålla din personliga information privat.

Vi kommer att behålla din personliga information under en tid efter din senaste transaktion och/eller kontostängning i enlighet med våra lagliga och reglerande skyldigheter, varefter den kommer att förstöras på ett säkert sätt.

Personlig information som samlas in av oss kan lagras och bearbetas i vilket land som helst där vi eller våra dotterbolag, underleverantörer eller leverantörer har anläggningar. I samband med tillhandahållandet av våra tjänster kan vi behöva överföra data (inklusive personlig information) till andra koncernföretag.

Vi har också rätt att lämna ut din personliga information till relevanta mottagare om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi i god tro anser att sådan utlämning är nödvändig för att: (a) följa något rättsligt förfarande som har överlämnats till företaget eller vår spelplattform; (b) skydda och försvara våra rättigheter och/eller egendom; © skydda säkerheten för andra användare av spelplattformen eller allmänheten eller; (d) utreda misstänkta överträdelser av våra allmänna villkor och riktlinjer för användare eller licensavtal, bedrägeri eller annan liknande och/eller olaglig aktivitet utförd av dig.

Vi använder cookies för att samla in icke-personlig information från besökare på webben för att ge dem den bästa möjliga personliga upplevelsen på nätet. Cookies är små markörer som skickas av vår webbserver till din webbläsare och de gör det möjligt för oss att förbättra våra webbplatser och anpassa dem bättre efter dina behov. Vi använder cookies för att analysera webbplatsens användning, förbättra vårt innehåll och produktutbud samt anpassa reklaminsatser, webbplatsinnehåll och layout. Du kan få mer information om hur webb

platser använder cookies på www.aboutcookies.org.

Om du vill inaktivera cookies kan du konsultera "Hjälp"-menyn i de flesta webbläsare, där du får information om hur du hindrar webbläsaren från att ta emot nya cookies, hur du får ett meddelande när du tar emot nya cookies och hur du helt kan förhindra cookies. Om du inaktiverar cookies kan det hända att vi inte kan optimera ditt besök på vår webbplats, och/eller att du inte är berättigad till vissa erbjudanden eller kampanjer, och/eller att din upplevelse på vår webbplats försvåras.

Om du vill uppdatera din personliga information kan du göra det när som helst genom att kontakta vårt kundsupportsteam. För närvarande kan spelare endast ändra information fram till sin första insättning. Du kan begära en kopia av din personliga information som vi har genom att kontakta vårt kundsupportsteam. Om du någon gång vill att vi slutar behandla din personliga information för ovanstående Syften eller om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, kontakta vårt kundsupportsteam.

Telefonsamtal, e-postmeddelanden och chatlogg från och till vårt kundsupportsteam kan spelas in av utbildnings- och säkerhetsskäl.

Om du någon gång anser att vi inte har följt principerna i denna sekretesspolicy, kontakta vårt kundsupportsteam, och vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att snabbt identifiera och åtgärda problemet.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

 1. Integritspolicy och alla dess beståndsdelar omfattas av lagarna i Curaçao och dess domstolar.